Historisk arkiv

NATO er styrket etter toppmøtet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Under toppmøtet har NATO tatt grep som styrker alliansens beredskap og reaksjonsevne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Stats- og regjeringssjefer, utenriksministre og forsvarsministre fra de 28 allierte landene og en rekke partnerland var samlet til NATO-toppmøte i Wales 4.-5. september 2014. NATOs videre utvikling i lys av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen var hovedtemaet.

-På toppmøtet har NATO vist at vi tar den nye sikkerhetspolitiske situasjonen på alvor, både etter Russlands aggresjon i øst og utviklingen i Midt-Østen. Alliansen har fattet viktige beslutninger som vil forbedre vår beredskap og reaksjonsevne. Et eksempel er en ny reaksjonsstyrke innenfor Nato Response Force med svært kort reaksjonstid. Norge vil nå vurdere hvordan vi konkret kan bidra til denne. I tillegg er hele alliansen enig om å prioritere øving og trening av de militære styrkene, sier forsvarsministeren.

Planen for å bedre alliansens reaksjonsevne, Readiness Action Plan, ble vedtatt under toppmøtet.  Planen inneholder en rekke tiltak som vil styrke alliansens evne til kollektivt forsvar og til å møte nye trusler.

Bedre byrdefordeling

Økonomi og byrdefordeling var et sentralt tema på møtet. NATO-landene ble enige om at de skal ha som målsetting at forsvarsbudsjettene skal økes i retning av to prosent av BNP innen ti år. Trenden med synkende forsvarsbudsjetter i mange land skal snus, og de allierte har som mål at 20 prosent av forsvarsbudsjettet skal gå til investeringer.

-Det er spesielt viktig at byrdefordelingen mellom USA og Europa blir bedre. Europa må i større grad vise vilje og ta ansvar for egen sikkerhet, sier Ine Eriksen Søreide.

Norge vil bidra til beroligelse av allierte land gjennom å sende en hærstyrke på øvelse til Latvia i høst. Les også mer hos Forsvaret.

Norge vil også bidra til den nye flernasjonale hurtigutrykningsstyrken som Storbritannia leder (les mer om denne hos gov.uk).

Afghanistan og anerkjennelse av veteraner

NATO vil avslutte ISAF-operasjonen i Afghanistan ved utgangen av 2014. Alliansen bekreftet sin videre støtte til Afghanistan. Nå jobbes det med ulike opsjoner for en mulig videre operasjon for å drive trening, opplæring og kapasitetsbygging i landet. Forutsetningen er at de nødvendige juridiske avklaringene kommer på plass i landet som fortsatt venter på det endelige resultatet etter presidentvalget.

Under møtet hedret stats-og regjeringslederne alle de som har tjenestegjort i operasjoner ute, og de allierte landene er enige om å utveksle erfaringer om hvordan de best kan ivareta og følge opp sine veteraner.

Toppmøtet var det siste for generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Hans etterfølger fra 1. oktober, Jens Stoltenberg, ble presentert under møtet.

Her er en samleside med dokumenter og pressemeldinger fra toppmøtet: https://www.gov.uk/government/collections/nato-summit-wales-2014-announcements-and-documents