Historisk arkiv

Trinn 3 i utviklingen av JSM er i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Tredje og siste trinn i utviklingen av Joint Strike Missile (JSM) er nå i gang etter at Kongsberg og Forsvaret tidligere denne uka undertegnet den første av to kontrakter som skal dekke det videre arbeidet. Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, møtte i dag administrerende direktør i Kongsberg Defense Systems Harald Aannestad og gratulerte han med å ha nådd neste milepæl i programmet.

Statssekretær Øystein Bø ved markeringen av at den første kontrakten for trinn 3 av JSM-utviklingen nå er undertegnet (Foto: Forsvarsdepartementet)

Tredje og siste trinn i utviklingen av Joint Strike Missile (JSM) er nå i gang etter at Kongsberg og Forsvaret tidligere denne uka undertegnet den første av to kontrakter som skal dekke det videre arbeidet. Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, møtte i dag administrerende direktør i Kongsberg Defense Systems Harald Aannestad og gratulerte han med å ha nådd neste milepæl i programmet.

- Dette er en viktig investering i operativ evne for Forsvaret og i norsk industri. Den sikrer at norske beslutningstakere i fremtiden vil ha de riktige verktøyene for å kunne håndtere trusler mot norsk sikkerhet, og den viderefører et helt unikt teknologimiljø her på Kongsberg, sier statssekretæren.

Kontrakten som er undertegnet denne uka er på ca. 1,1 milliarder kroner, og kommer etter at Stortinget i juni gav sin tilslutning til videre utvikling av missilet. Fra før er det undertegnet en brofasekontrakt med et omfang på 479 millioner kroner, og samlet har Forsvaret dermed undertegnet kontrakter med Kongsberg for trinn 3 av JSM-utviklingen for over 1,5 milliarder kroner.

Statssekretær Øystein Bø med administrerende direktør i Kongsberg Defence Systems, Harald Aannestad, under markeringen av at den første kontrakten for trinn 3-utviklingen. (Foto: Forsvarsdepartementet)

- Dette er en stor og tung investering, men det er også en langsiktig investering for fremtiden. F-35 vil være en av de helt sentrale elementene i det fremtidige terskelforsvaret, og flyet må ha de riktige våpnene for å kunne fylle denne rollen. JSM er et av disse våpnene, og vi ser også at det er mye interesse for dette fra andre land, blant annet fra Australia, sier statssekretæren.

Australske myndigheter har indikert at de ønsker å bidra til å få integrert JSM på F-35, og Bø forventer at en mer detaljert avtale vil komme på plass innen de neste 6-12 månedene.

- Gjennom JSM investerer vi ikke bare i vår egen sikkerhet, men også for våre allierte og partnere. Vi bygger på de områdene hvor vi har spesiell kompetanse eller teknologi, og bringer en helt unik kapasitet til bordet, sier statssekretær Øystein Bø.

Les mer om JSM, utviklingen så langt, kostnader og planen for den videre utviklingen her.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 64 milliarder reelle 2014-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018. Samlet er det gitt fullmakt til 16 fly, inkludert fly til treningsformål.