Historisk arkiv

Forsvarsministeren besøkte Ørland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Det er viktig for meg å få innsikt i lokale forhold og å få kunnskap om muligheter og utfordringer slik de oppleves lokalt, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter besøket på Ørland hovedflystasjon.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ble ønsket velkommen til Ørland Hovedflystasjon av stasjonssjef oberst Aage Lyder Longva (foto: Helge Hopen).

Statsråden fikk orientering om etableringen av den nye hovedkampflybasen om Luftforsvarets nåværende og fremtidige virksomhet på Ørland, herunder status i Luftforsvarets omstilling som berører Ørland.

-Jeg har til min store overraskelse registrert at det har vært reist tvil rundt om det er Ørland som skal være vår hovedkampflybase. Det har ikke på noe tidspunkt vært aktuelt å revurdere dette vedtaket, og det har vært kommunisert hele veien, sier hun.

Forsvarsministeren besøkte Ørland Hovedflystasjon

Oppbygging av stillinger og flytting av avdelinger fra Bodø og Rygge til Ørland er basert på at Luftforsvaret ønsker å flytte avdelinger og kompetanse til Ørland raskest mulig. Luftforsvaret samarbeider godt med fylkeskommunen og kommunene, og jobber for å sikre skole- og barnehageplasser. Det er etablert et prosjekt (Prosjekt «Kysten er klar») mellom kommunene, næringslivet og Forsvaret for å skape økt bolyst og næringsaktivitet i regionen.

Forsvarsministeren besøkte Ørland Hovedflystasjon
Forsvarsministeren besøkte Ørland Hovedflystasjon (foto: Helge Hopen, Forsvaret)