Historisk arkiv

Kampfly: -Viktig å opprettholde den gode fremdriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Washington: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte i dag sjefen for det amerikanske kampflyprogrammet, generalløytnant Bogdan. -Det er viktig at programmet opprettholder den gode fremdriften og fortsetter arbeidet med å forberede mottak av de første flyene i Europa, sier forsvarsministeren etter møtet.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte generalløytnant Bogdan, sjefen for det amerikanske kampflyprogrammet (foto: Joe DellaVedova).

Generalløytnant Bogdan leder det flernasjonale programkontoret for F-35, Joint Program Office (JPO). -Han er en viktig pådriver for å holde tempoet oppe i kampflyprogrammet - både for USA og for partnerlandene som går til innkjøp av F-35. Jeg berømmet hans gode lederskap, for det har vært god progresjon under hans ledelse, sier forsvarsministeren.

-Samtidig var mitt budskap til Bogdan at Norge er avhengige av at denne gode fremdriften nå opprettholdes og at programmet bidrar til å etablere en felles infrastruktur for understøttelse for F-35 i Europa, sier Søreide.

Kampfly viktig for Norge

Under møtet ga forsvarsministeren en oppdatering om status i den norske kampflyanskaffelsen og understreket at investeringen i nye kampfly vil øke vår evne til å bidra som en alliert til felles forsvar og krisehåndtering.

-Dette er et av de viktigste elementene i den videre moderniseringen av hele forsvarssektoren, og noe jeg personlig vil følge tett, sier Søreide.

Norge har overfor JPO vektlagt behovet for å få integrert både flyets bremseskjerm, som er avgjørende for å kunne gjennomføre operasjoner i Norge, og det norskutviklede missilet JSM (Joint Strike Missile). -Bogdan har støttet Norge i dette arbeidet, og han lovet å fortsette å ha fokus på dette videre. Hans innsats på disse områdene vil være viktig også i tiden fremover, sier Søreide.

"Norsk" møte

Norge bidrar med ti personer i det flernasjonale F-35-programmet. To av disse har som hovedrolle å representere Norge og fremme norske interesser. De resterende skal bidra som fageksperter i programmet. Forsvarsministeren fikk møte det norske personellet under besøket hos JPO og benyttet anledningen til å understreke at forholdet til USA er av stor betydning for Norge. -Dere er i sentrum av et program som vil prege det norsk-amerikanske samarbeidet i lang tid fremover. Det gjør den jobben dere gjør her, både som norske representanter og som del av programmet enda viktigere, sier Søreide. 

- Dere har en viktig rolle ved at dere holder "fingeren på pulsen" for oss hjemme i Norge, og gir oss en innsikt i programmet vi ikke hadde fått om vi satt på utsiden. Dette er helt avgjørende når vi skal gjennomføre så store investeringer i en så sentral kapasitet som nye kampfly, avsluttet Søreide.

Forsvarsministeren møtte de norske ansatte ved kampflyprogrammet i USA

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

•             Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.

•             Anskaffelsen er beregnet å koste 64 milliarder reelle 2014-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.

•             De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.

•             Stortinget har per januar 2014 gitt fullmakt til anskaffelse av totalt 16 fly og tilleggsutstyr, inkludert våpen, simulatorer og vedlikeholdsutstyr.