Historisk arkiv

Norge mottar kampvogner fra Sverige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge har investert nesten 6 milliarder norske kroner i nyanskaffelse og oppgradering av kampvognen CV90 som leveres fra den svenske bedriften BAE Systems Hägglunds. Kampvognene vil markere starten på en mer moderne Hær.

Statssekretær Øystein Bø besøker BAE Systems Hägglunds for å se på en forserie av CV90 som nå leveres til Hæren
Statssekretær Øystein Bø besøker BAE Systems Hägglunds for å se på en forserie av CV90 som nå leveres til Hæren (foto: BAE Systems Hägglunds).

-         Dette viser at vi jobber godt sammen med svensk industri og at den svenske industrien her i Örnsköldsvik leverer moderne forsvarsmateriell tilpasset våre utfordringer nasjonalt og i NATO-sammenheng, sier statssekretær Øystein Bø.

Det er en forserie som nå leveres. Forserien skal brukes til testing, for å sikre at eventuell justeringer og feilretting er ryddet av veien før hovedleveransen skjer. I alt 144 nybygde og ombyggende kjøretøyene skal leveres til Hæren frem mot 2018.

BAE Systems samarbeider nært med norske underleverandører om gjennomføringen av prosjektet. Det totale omfanget av prosjektet er ca 9,7 milliarder kroner inkludert en usikkerhetsavsetning, leveranser av mini-UAV’er, sensorer og kommunikasjonsutrustning.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø er godt fornøyd med de ferdige CV90ene han ser som er klar for levering fra den svenske bedriften BAE Systems Hägglunds
Til venstre på bildet statssekretær i det svenske forsvarsdepartementet Carl von der Esch. Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø er godt fornøyd med de ferdige CV90ene han ser som er klar for levering fra den svenske bedriften BAE Systems Hägglunds (foto: BAE Systems Hägglunds).