Historisk arkiv

Norge overvåker Islands luftrom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge har i februar ansvar for NATOs overvåkning og tilstedeværelse i islandsk luftrom. Seks norske F-16 jagerfly vil være stasjonert på Island fra 27. januar – 21. februar 2014.

Svenske Jas Gripen øver sammen med norske F-16.

Svenske Jas Gripen øver sammen med norske F-16. (Arkivfoto: Forsvarets mediesenter)

NATO har forestått luftmilitær tilstedeværelse på Island siden tidlig i 2008, etter at USA trakk tilbake sine styrker fra Keflavik. Siden Island ikke har et nasjonalt luftforsvar, bidrar NATO på denne måten med luftforsvar i fredstid, også kalt Peacetime Preparedness Mission.

- Islandske myndigheter og allierte land er enige om at det er hensiktsmessig å være tilstede på Keflavik med kampfly fra NATO-land i perioder. Flyene gjennomfører trening i luftforsvarsoppdrag og bidrar med trening av alliert og islandsk støttepersonell. På den måten viser alliansen betydningen av prinsippet om én for alle og alle for én, slik det er stadfestet i Atlanterhavspakten, og at NATO på kort varsel vil slutte opp om forsvaret av Island dersom det skulle bli behov, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Gjennomføringen av oppdraget rulleres mellom allierte land. Tilstedeværelsen gjennomføres normalt over en periode på tre uker tre ganger årlig. Norge har bidratt to ganger tidligere (2009 og 2011) og har ansvar for oppdraget første tertial 2014. Norge stiller med seks jagerfly. For mer informasjon, se: http://www.aco.nato.int/icelands-peacetime-preparedness-needs.aspx

Nordisk øvelse
Samtidig med NATO-oppdraget vil det bli gjennomført en luftøvelse sammen med Sverige og Finland, fra 3. februar. Finske og svenske fly er ubevæpnet og skal ikke delta i såkalte Air Policing-oppdrag, altså luftmilitær suverenitetshevdelse av alliert territorium.

-  Vi er meget positive til at Sverige og Finland deltar på denne øvelsen. Vi har et tett og godt nordisk samarbeid, og landene har i flere år trent sammen med jagerfly på tvers av landegrensene våre. Nå vil vi videreutvikle dette samarbeidet med øvelsen på Island, sier forsvarsministeren.

Les mer her: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_106631.htm?selectedLocale=en

11.-12. februar vil det bli avholdt et felles utenriks- og forsvarsministermøte for de nordiske landene på Island. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar.

Styrken forbereder seg på oppdraget. Her losses et finsk NH-90 helikopter på Island
Styrken forbereder seg på oppdraget. Her losses et finsk NH-90 helikopter på Island. (Foto: Sindre Sørhus, Cyberforsvaret.)

Bakgrunn:
Island er ett av de opprinnelige NATO-landene som undertegnet Atlanterhavspakten i 1949, og omfattes av NATOs kollektive forsvarsforpliktelser.

NATOs Peacetime Preparedness på Island er ikke en kontinuerlig operasjon. Den foregår årlig i tre perioder på fire måneder, der bidragslandet skal være til stede over en periode på tre uker innen sin periode. Oppdraget gjennomføres med minimum fire fly for å ivareta ”airborne surveillance and interception capability to meet Island’s peacetime preparedness needs”. I praksis er oppdraget todelt: (1) den generelle tilstedeværelsen med fly og gjennomføring av trening og øving i luftoperasjoner og (2) Air Policing som innebærer overvåking av NATOs (Islands) luftterritorium i tråd med alliansens kollektive forsvar (artikkel 5 i Atlanterhavspakten).