Historisk arkiv

-Sterkt bånd til USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Viktige sikkerhetspolitiske spørsmål sto på agendaen da den amerikanske viseforsvarsministeren Robert O. Work besøkte Norge 8. - 9. september.

Statssekretær Øystein Bø og viseforsvarsminister Robert Work (USA).
Statssekretær Øystein Bø og viseforsvarsminister Robert Work (USA). Foto: Asgeir S. Brekke, FD

Statssekretær Øystein Bø var vert for sin amerikanske kollega da han 8. – 9. september besøkte Norge. I tillegg til det bilaterale besøket ble det for første gang gjennomført et statssekretærmøte mellom USA og de nordiske landene. Deltakerne var viseforsvarsminister Robert Work (USA), statssekretær Øystein Bø (Norge), statssekretær Jan Salestrand (Sverige), departementsjef Lars Findsen (Danmark), ekspedisjonssjef Esa Ilmari Pulkkinen (Finland), og ambassadør Hermann Ingólfsson (Island).

- Dagens møte var en milepæl for oss. Det er første gang vi har møttes på dette nivået for å diskutere sikkerhetssituasjonen, nordområdene og forsvarssamarbeid. Jeg er glad for at mine kolleger fra Norden og USA kunne møtes. Dette viser USAs sterke engasjement for Norden og nordområdene, sier statssekretær Øystein Bø.

Statssekretær Øystein Bø (Norge), viseforsvarsminister Robert Work (USA), statssekretær Jan Salestrand (Sverige), departementsjef Lars Findsen (Danmark), ekspedisjonssjef Esa Ilmari Pulkkinen (Finland), og ambassadør Hermann Ingólfsson (Island).
Statssekretær Øystein Bø (Norge), viseforsvarsminister Robert Work (USA), statssekretær Jan Salestrand (Sverige), departementsjef Lars Findsen (Danmark), ekspedisjonssjef Esa Ilmari Pulkkinen (Finland), og ambassadør Hermann Ingólfsson (Island). Foto: Forsvarsdepartementet

Det endrede sikkerhetspolitiske landskapet sto på agendaen.

- Sikkerhetssituasjonen i Europa er endret etter Russlands illegale annektering av Krim. Det merker vi også i nord. Vi har gått fra et stabilt samarbeid til et mer uforutsigbart bilde. Norge ser ingen direkte militær trussel mot landet vårt i dag, men vi følger med på og er bekymret for Russlands bruk av militærmakt overfor andre stater for å oppnå sine målsettinger. De nordiske landene har en felles interesse i å opprettholde stabiliteten i vår region. Vi har et godt forhold oss i mellom, og til USA, og vi utdyper dette samarbeidet, sier statssekretær Øystein Bø.

Viseforsvarsminister Robert Work (USA) sammen med Statssekretær Øystein Bø (Norge) besøkte forhåndslagrene i Trøndelag.
Viseforsvarsminister Robert Work (USA) sammen med Statssekretær Øystein Bø (Norge) besøkte forhåndslagrene i Trøndelag. Foto: Eskil Sivertsen, FD

Godt eksempel
Den amerikanske viseforsvarsministeren uttalte at det var nyttig å møte sine nordiske kolleger, og at han hadde fått et godt inntrykk av hvilke utfordringer de nordiske landene har. Work fremhevet det sterke båndet mellom USA og Norden, og sa at USA og Norden har felles interesse i å ha en stabil sikkerhetssituasjon. Han trakk også frem det sterke nordiske forsvarssamarbeidet, og mente at dette er et godt eksempel på regionalt samarbeid.

US Marines lagrer utstyr i forhåndslagre i Trøndelag som kan brukes dersom amerikanske styrker skal bistå i en krisesituasjon.
US Marines lagrer utstyr i forhåndslagre i Trøndelag som kan brukes dersom amerikanske styrker skal bistå i en krisesituasjon. Foto: Eskil Sivertsen, FD

Til nord

Work møtte også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

9. september dro Work og Bø til Trøndelag for å se de amerikanske forhåndslagrene, der US Marines Corps har lagret utstyr som kan brukes dersom amerikanske styrker skal bistå i en krisesituasjon. De besøkte også Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og fløy det maritime overvåkningsflyet P3 Orion utenfor kysten av Nordland.

- Det sterke, langvarige forholdet til USA er viktig for oss. De bilaterale møtene i Oslo, og besøket til Trøndelag og Bodø, ga oss god anledning til å drøfte sentrale aspekter av de tette samarbeidet vi har med vår viktigste allierte. Besøket fra viseforsvarsminister Work bekrefter de gode og nære forbindelsene mellom USA og Norge, avslutter statssekretær Bø.

 

Les mer i nettsaken til defense.gov: http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/616619/deputy-defense-secretary-work-nordic-allies-discuss-regions-security-threats