Historisk arkiv

Her monteres skroget til første norske F-35 kampfly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Ny milepæl i produksjonen av de norske flyene

Fredag 30. januar tok produksjonen av første norske F-35 et viktig skritt videre ved at Lockheed Martin begynte sammensettingen av de fire skrogseksjonene i flyet. Det første norske flyet, AM-1, er dermed i rute for leveranse etter sommeren.

Montering av første norske F-35
Her løftes vingeseksjonen til første norske F-35 på plass. Selve skroget i denne seksjonen ble laget i Marietta, Georgia, og deretter skipet til Texas hvor vingene ble montert. Til høyre for denne er akterseksjonen som er produsert av BAE Systems i Storbritannia. Til venstre i bildet er senterseksjonen, som i desember ble levert fra Northrop Grumman i California. Foto: John E. Wilson, Lockheed Martin

Se bildet i høy oppløsning her.

- Dette er svært gledelig, og en viktig milepæl som viser tydelig fremgang i den norske anskaffelsen av F-35, sier Øystein Bø, statssekretær i Forsvarsdepartementet.

De to første norske flyene ble bestilt sommeren 2012 etter at Stortinget vedtok å fremskynde anskaffelsen av disse som en del av den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Disse leveres i 2015 som en del av den sjuende produksjonsserien for F-35 (LRIP 7) og følges av ytterligere to fly i den åttende serien som leveres i 2016. Disse fire skal alle baseres på Luke Air Force Base i Arizona hvor de skal være del av et flernasjonalt treningssenter som skal utdanne flygere for blant annet norske F-35.

Anskaffelsesplan nye kampfly
Grafikken viser hvordan den norske anskaffelsen av F-35 er lagt opp. Til nå har Stortinget gitt fullmakt til 22 fly.

- Vi har jobbet målrettet for å komme dit vi er i dag. Da tidsplanen for den norske anskaffelsen av F-35 ble lagt om i etterkant av langtidsplanen i 2012 var vi egentlig for sent ute til å få fly i 2015. Vi fikk likevel plass til to fly i produksjonsplanen, og kan nå begynne forberedelsene til å trene norske flygere neste vinter som planlagt.

Produksjonsprosess F-35
Grafikken viser hvordan produksjonen av F-35 er lagt opp. Første norske F-35 (AM-1) er nå kommet til "mate" stadiet, der de fire ulike seksjonene i skroget settes sammen, og motor, ror, og andre systemer monteres. Dette inkluderer flere deler produsert av norsk industri, blant annet haleror produsert av Kongsberg. Foto: JPO/Forsvarsdepartementet

Forsvaret planlegger å begynne å løse oppdrag med F-35 i Norge i 2019. For at dette skal lykkes må arbeidet med å få på plass tilstrekkelig antall fly, flygere, teknikere og våpen begynne nå.  De to første norske teknikerne reiser derfor til USA før sommeren, og de første flygerne reiser til Luke Air Force Base noen måneder senere. Her skal de forberede mottak av det første norske flyet vinteren 2015/2016.

- Det viktige nå er å sikre at Forsvaret når målet om første operativ evne med F-35 i 2019. F-16 begynner å dra på åra, og vil etter hvert bli stadig mer krevende å vedlikeholde. Anskaffelsen av nye kampfly er derfor avgjørende for å sikre at Forsvaret kan håndtere utfordringene det vil stå overfor i årene fremover, sier Bø.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per februar 2015)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 67,9 milliarder reelle 2015-kroner.
  •  De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under bygging skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
  • Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018, fulgt av fullmakt til ytterligere seks for levering i 2019 i desember 2014. Samlet er det gitt fullmakt til anskaffelse av 22 fly, inkludert fly til treningsformål.