Historisk arkiv

Norge og Australia enige om JSM-samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementene i Norge og Australia er blitt enige om å samarbeide om utviklingen av det nye missilet Joint Strike Missile (JSM). Dette kommer etter samtaler mellom statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, og hans australske motpart Stuart Robert i forbindelse med statsbesøket til Australia denne uka.

JSM og F-35
JSM og F-35. Foto: US Air Force/Forsvarsdepartementet

- Vi har hatt god kontakt med Australia om JSM over lengre tid, og at vi nå har blitt enige om et samarbeid er et resultat av langvarig og målrettet innsats fra vår side. Dette er også et ytterligere bevis for den store anerkjennelsen norsk teknologi og industri nyter internasjonalt, sier forsvarsminister Ine Eriksen  Søreide.

- Norge og Australia deler mange av de samme utfordringene. Vi er begge nasjoner i utkanten av våre regioner, og har ansvar for store hav- og landområder. Befolkningene våre er også relativt små, sammenlignet med de områdene vi har ansvar for. Vi er derfor begge avhengige av å få mest mulig ut av de investeringene vi gjør. For Norge blir JSM en helt sentral del av kampflyanskaffelsen, og det er svært positivt Australia også viser så stor interesse for missilet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Samarbeidet med Australia ble presentert på Avalon Air Show i Melbourne tidligere i dag. Til venstre nestkommanderende i det australske luftforsvaret, Air Vice Marshal Leo Davis, i midten statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø, til høyre visepresident i Kongsberg Defence Systems Pål Bratlie.

Enigheten som ble nådd denne uka innebærer at Australia skal bidra med ekspertise innen missilkontroll og styresystemer til JSM. Målet med dette er å videreutvikle missilet, og tilføre ytterligere kapasitet. Dette vil både styrke missilets operative evne og mulighetene for at også andre land vil investere i missilet.

- Når et land som Australia går så tydelig inn og aktivt støtter utviklingen av JSM, allerede før de har tatt noen endelig avgjørelse om å kjøpe, så sender det et sterkt signal til andre potensielle brukere om både kvaliteten og kapasiteten JSM representerer. Dette bekrefter dermed det potensialet vi mener JSM har blant andre F-35-brukere, og at dette er en investering som både vil styrke norsk sikkerhet og gi store muligheter for norsk industri i flere tiår fremover, sier forsvarsministeren.

JSM er et langtrekkende presisjonsstyrt missil som utvikles for F-35 av det norske selskapet Kongsberg Defence Systems. Missilet er en videreutvikling av NSM-missilet som brukes av Sjøforsvaret, og vil gjøre det mulig for Forsvaret både å finne og nå gjennom mot godt forsvarte mål over lange avstander, både på land og til havs. Sammen med F-35 vil missilet derfor innebære en betydelig styrking av den norske krigsforebyggende terskelen.

Les mer om JSM, kapasiteter og utvikling her.

Les pressemelding fra det australske forsvarsdepartementet her.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per februar 2015)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 67,9 milliarder reelle 2015-kroner.
  •  De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under bygging skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
  • Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018, fulgt av fullmakt til ytterligere seks for levering i 2019 i desember 2014. Samlet er det gitt fullmakt til anskaffelse av 22 fly, inkludert fly til treningsformål.