Historisk arkiv

Nyheter

Resultatene fra forskningsprosjektet "Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

På oppdrag for Forsvarsdepartementet har Østlandsforskning i perioden 2011 - 2014 gjennomført prosjektet 'Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse'. Formålet har vært å øke kunnskapen om rekrutterings- og sosialiseringsprosessene i Forsvaret og muligheten for økt mangfold i organisasjonen.

I studiet har fire forskere samlet inn et rikt datamateriale som består av dokumentstudier, kartlegging av foreliggende statistikk, kvalitative intervjuer og observasjoner i feltøvelser, undervisning og seleksjon.

Resultatene legges nå frem i fire forskningsrapporter. Fra før av er det publisert en forprosjektsrapport. Totalt er 95 informanter intervjuet i prosjektet.

  • Oppsummerende sluttrapport kan du lese her.
  • Delrapport om sosialisering kan du lese her.
  • Delrapport om karriereløpet kan du lese her.
  • Delrapport om rekruttering til høyere stillinger kan du lese her.
  • Rapport om forprosjektet (publisert i 2012) kan du lese her.