Historisk arkiv

Norge styrker samarbeidet med NATO mot digitale trusler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

10. februar 2016 signerte Norge og NATO en ny samarbeidsavtale om beskyttelse mot digitale trusler. Avtalen sikrer bedre informasjonsdeling mellom Norge og NATO, noe som øker vår evne til å beskytte IKT-systemer mot digitale angrep. Norge er blant de første landene som inngår en slik avtale.

Ambassadør Knut Hauge og Ambassadør Sorin Ducaru, NATO Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges signerte avtalen.
Ambassadør Knut Hauge, den norske delegasjonen til NATO og ambassadør Sorin Ducaru, formann for Cyber Defence Management Board (CDMB) signerte avtalen. Foto: NATO.

– Jeg er glad for at Norge er tidlig ute med å signere en ny avtale med NATO om et så viktig område, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Digitale trusler blir stadig mer alvorlige – og vår evne til å motstå slike trusler fordrer et tett og bredt internasjonalt samarbeid. Denne avtalen bygger opp under slikt samarbeid, og vil være til nytte for både Norge og NATO, sier forsvarsministeren.

Avtalen vil omfatte informasjonsdeling mellom NATOs responsmiljø NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC) og vårt nasjonale responsmiljø NSM NorCERT i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, samt mellom NCIRC og Forsvarets responsmiljø i Cyberforsvaret/BKI.

Avtalen ble signert av Norges ambassadør til NATO Knut Hauge, og assisterende generalsekretær ambassadør Sorin Ducaru på vegne av NATO. Fra før har Tsjekkia og Slovakia signert reviderte MOUer med NATO på dette fagområdet.