Historisk arkiv

Konsultasjoner om bidrag til koalisjonen mot ISIL

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- De lokale styrkene som kjemper mot ISIL har mer fremgang enn vi kunne forvente. Det er derfor mer aktuelt at koalisjonens styrker også må kunne trene, rådgi og gi operativ støtte til lokale grupper på syrisk territorium i deres kamp mot ISIL, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I mai offentliggjorde regjeringen at Norge vil styrke sitt bidrag i kampen mot ISIL. Regjeringen  besluttet å stille et nytt militært bidrag til koalisjonsoperasjonen Inherent Resolve. Styrken på omlag 60 soldater vil bidra med trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper som selv kjemper mot ISIL:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-kampen-mot-isil/id2499086/

Regjeringen sa da at de norske styrkene har mandat til å kunne trene, rådgi og gi operativ støtte fra syrisk territorium dersom operasjonskonseptet krever det. Hvis operasjonskonseptet ble utviklet, og situasjonen tilsa trening og støtte på syrisk territorium, ville regjeringen komme tilbake og konsultere Stortinget særskilt om dette.

-  ISIL er under sterkt press, og har mistet kontroll over betydelige landområder og forsyningsakser mellom Syria og Irak. De lokale styrkene har større fremgang enn vi kunne forvente. Det er derfor mer aktuelt at koalisjonens styrker også må kunne trene, rådgi og gi operativ støtte på syrisk territorium i deres kamp mot ISIL. Regjeringen har derfor konsultert Stortinget, og informert om utviklingen. Avhengig av situasjonen vil norske styrker kunne trene, rådgi og gi operativ støtte også på syrisk territorium, sier forsvarsministeren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den norske styrken skal ha hovedbase i Jordan. Etter planen skal den reise til Jordan i løpet av sommeren. Det vil bli gjort en løpende risikovurdering for oppdraget.