Historisk arkiv

Vurdering av habilitet for forsvarsministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har bedt Forsvarsdepartementet om å vurdere habiliteten hans i saker som kan berøre selskapet Båtsfjord Reiseservice AS. Bakgrunnen er at Bakke-Jensen er eneeier i aksjeselskapet Båtsfjord Reiseservice AS.

Departementets vurdering er at statsråden bør erklære seg inhabil i alle saker Forsvarsdepartementet måtte ha som befatter seg med Widerøe AS, så lenge han er aksjonær i Båtsfjord Reiseservice AS og dette selskapet er underleverandør til Widerøe AS. Konsekvensen av slik inhabilitet er at det oppnevnes en settestatsråd i disse tilfellene.

Her kan hele habilitetsvurderingen leses.