Forsiden

Historisk arkiv

Høringen om ny E-lov er avsluttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Fristen for å sende inn høringsinnspill til ny lov for Etterretningstjenesten gikk ut tirsdag denne uken. Det er kommet inn om lag 90 høringsinnspill.

– Regjeringen har ønsket å vise størst mulig åpenhet i arbeidet med en ny etterretningstjenestelov, og vi har lagt opp til en demokratisk prosess. Høringen er et viktig ledd i arbeidet med den nye loven. Vi tar alle høringssvarene på alvor, og nå skal vi bruke tid på å lese og vurdere alle innspillene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Dagens E-lov er fra 1998 og Stortinget har bedt regjeringen om å revidere den. Det har skjedd store endringer i samfunnet de siste tjue årene. Ifølge Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er digitale trusler fra utlandet et alvorlig problem, og det forventes at truslene vil øke kraftig i tiden fremover.

- God samfunnssikkerhet handler ikke bare om fysisk sikring av objekter. Det handler også om å avdekke og avverge digitale trusler og angrep. Vi må ha et lovverk som gir E-tjenesten de verktøyene de trenger, på en måte som er i tråd med våre grunnleggende samfunnsverdier og menneskerettigheter, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Ett av forslagene som har skapt mye debatt handler om å gi Etterretningstjenesten tilgang til grensekryssende elektronisk kommunikasjon. Dette spørsmålet ble utredet av et uavhengig ekspertutvalg for første gang i 2016. Utvalgets rapport, som konkluderte med at det burde gis slik tilgang, ble sendt på høring. Dette dannet grunnlaget for en ny utredning med et lovforslag, som så har vært på høring siden i fjor høst.

- Hensikten med den nye loven er ikke å overvåke norske borgere. Tvert imot, så jobber Etterretningstjenesten døgnet rundt for å sikre Norge og våre interesser mot utenlandske trusler. E-tjenesten har fokuset sitt rettet mot utenlandske forhold og trusler. Hovedregelen som gjelder i dag, er at Etterretningstjenesten ikke kan rette innhenting av informasjon mot personer i Norge. Regjeringen har foreslått at dette videreføres i ny lov, sier forsvarsministeren.

Bakgrunn

For mer informasjon om forslaget til ny lov for Etterretningstjenesten så finner du dokumentet som er sendt ut på høring her, og spørsmål og svar om loven finner du her.