Historisk arkiv

Norge støtter FN-operasjon i Mali i to nye år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge støtter den fredsbevarende FN-operasjonen MINUSMA i Mali med personell og et transportfly. Regjeringen har bestemt at Norge forlenger dette med to nye år.

- Regjeringen vil støtte FN i kampen mot voldelig ekstremisme. FN-styrken i Mali er sentral i arbeidet for stabilitet i regionen. De gir støtte til gjennomføring av fredsavtalen i landet, og sikrer rom for humanitære aktører, sier statssekretær Tone Skogen.

Det var på FNs toppmøte om fredsbevarende operasjoner i New York fredag 28. mars at statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet annonserte at norske soldater vil støtte det internasjonale samarbeidet i Mali ut 2022.

Statssekretær Tone Skogen på talerstolen i FNs generalforsamling
Statssekretær Tone Skogen på talerstolen i FNs generalforsamling fredag 29. mars.

Norge har i dag 15 soldater i Mali, og i mai vil Norge sende et transportfly til FN-operasjonen for 6 måneder. I tillegg drifter Forsvaret flybasen Camp Bifrost, som er base for transportflyene som flere land roterer på å bidra med.

Statssekretær Skogen annonserte at Norge i tillegg til å forlenge innsatsen i Mali, også forplikter seg til å bidra med et transportfly igjen i 2021.

- Avstandene er store og veitransport er både vanskelig og farlig. Tilgangen på et transportfly er viktig for sikkerheten til personellet i Mali. FN har ønsket at rotasjonsordningen for transportfly kan forlenges, vi har lovet at Norge skal stille opp og har dialog med våre samarbeidspartnere for å få til dette, sier Skogen.

Bakgrunn

Norge har deltatt i FN-operasjonen MINUSMA i Mali siden etableringen i 2013. Forsvaret har i dag seks stabsoffiserer i MINUSMAs hovedkvarter, og ni norske offiserer som drifter flybasen Camp Bifrost.

Det var Norge som tok initiativ til å etablere en rotasjonsordning for militære transportfly, der Norge, Danmark, Belgia og Portugal stiller fly på omgang.

Norge bidro med sitt første transportfly til Mali i 10 måneder i 2016.

Ordningen sikrer FN forutsigbar tilgang til transportfly, og de ulike landene som bidrar holder til i den norskdrevne leiren Camp Bifrost.