Historisk arkiv

Rapport om bergingsoperasjonen rundt KNM Helge Ingstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Stortinget ba tidligere i år regjeringen sette i gang en ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsoperasjonen etter fregattulykken 8. november 2018. Forsvarsdepartementet ba PricewaterhouseCoopers (PwC) om å gjennomføre den uavhengige gjennomgangen. PwC la frem sin rapport for Stortinget og forsvarsministeren i dag.

Rapporten kan du lese her: - Gjennomgang av bergingsoperasjonen KNM Helge Ingstad - rapport fra pwc.pdf