Historisk arkiv

Rapport om konsekvenser av turbulens på Evenes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Atkins Norge AS laget en rapport om konsekvenser av turbulens fra planlagt hangar for maritime patruljefly på Evenes. Forsvarsdepartementet har gjennomgått rapporten og det arbeides nå med å finne en plassering for MPA som ikke skaper for mye turbulens ved landinger fra sør. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser.

Her kan du lese rapporten: