Historisk arkiv

Militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Her er en oversikt over de norske militære bidragene til internasjonale operasjoner i år. Oppdatert februar 2020.

Afghanistan:
Norge viderefører samtidig spesialstyrkebidraget til Resolute Support Mission (RSM) på om lag 60 personer ut 2020. Målsettingen for RSM er å sette Afghanistan i stand til å ivareta egen sikkerhet. Det norske styrkebidraget har siden 2007 bygget opp og trent den afghanske spesialpolitienheten Crises Response Unit (CRU) 222, med utgangspunkt i Kabul. CRU 222 er en helt sentral nasjonal kapasitet for å forhindre og respondere på terrorangrep.

Norge sender et ledelseselement og et kirurgisk team til det militære sykehuset i Kabul fra april 2020.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bidrar-til-militart-sykehus-i-afghanistan/id2680324/

 

Irak:
Norge viderefører det militære bidraget til opptrening av sikkerhetsstyrker i Irak ut 2020. De rundt 70 norske soldatene deltar i koalisjonsstyrken Operasjon Inherent Resolve. Styrkebidraget er lokalisert i Anbar-regionen i Irak.

Norge vil i løpet av året stille med om lag ti personer til NATOs operasjon i Irak (NATO Mission Iraq, NMI), og beholder et lite logistikkelement i Jordan for å støtte operasjonene i Irak.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fortsetter-den-militare-innsatsen-i-irak/id2674612/

 

Sahel:
Forsvaret skal bidra til trening og mentorering av regionale sikkerhetsstyrker i Sahel-regionen i Afrika. I 2020 vil Norge delta med forsvarspersonell og økonomisk støtte til et regionalt akademi for kapasitetsbygging i Elfenbenskysten.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsvarets-bidrag-til-kapasitetsbygging-i-sahel-regionen-i-2020/id2673722/

 

Mali:
Norge deltar i FN-operasjonen MINUSMA i Mali. Norge driver FN-leiren Camp Bifrost i Bamako hvor rotasjonsordningen for transportfly i MINUSMA er basert. Det norske transportflybidraget (omkring 70 personell og ett C-130J Hercules) returnerte ved slutten av 2019, og er erstattet av et tilsvarende dansk bidrag. Forsvaret har nå omlag 15 personell i MINUSMA. Disse er knyttet til driften av den norske FN-leiren samt stabsfunksjoner i FN-styrkens hovedkvarter.

Som ledd i en forlengelse av rotasjonsordningen har regjeringen har vedtatt at Norge kommer til å stille med ett nytt transportflybidrag i seks måneder til MINUSMA i perioden 2020 – 2021. Norge har tidligere bidratt med transportfly i ti måneder i 2016 og i seks måneder i 2019.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-stotter-fn-operasjon-i-mali-i-to-nye-ar/id2639086/

 

Litauen, EfP:
Norge stiller styrker til Enhanced Forward Precence (EFP) som del av NATOs styrkede avskrekking og forsvar. Konseptet består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper på rundt tusen personer i de tre baltiske landene og Polen. For 2020 stiller Norge et bidrag på inntil 150 personer, hovedsakelig fra Hæren, til styrken i Litauen.

 

NATO Responce Force:
NRF-konseptet er tredelt, under betegnelsene Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), Initial Follow-on Forces Group (IFFG) og Follow-on Forces Group (FFG), der VJTF har kortest reaksjonstid. Norge bidrar med styrkeelementer i alle tre styrkekategorier. Dette dreier seg om alt fra mindre stabselementer til fartøy og bataljoner.

Norge bidrar jevnlig til NATOs stående maritime styrker (SNMG og SNMCMG). I første halvår 2020 har Norge styrkesjefsansvaret for SNMG1 og SNMCMG1. Sjøforsvaret stiller med en fregatt i SNMG1 og en minerydder i SNMGMC1. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-statsministeren-og-forsvarsmininsteren-besoker-nato-sine-maritime-styrker-i-oslo/id2685412/

Luftforsvaret bidrar med de nye kampflyene F-35 til Island Air Policing våren 2020. Les mer her: https://forsvaret.no/presse/f-35-til-island

 

NATO Responce Initiative (NRI):
Norge har meldt inn en fregatt, en ubåt og et F-35-bidrag til NRI. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nato-norge-bidrar-i-beredskapsinitiativ/id2662359/

 

Andre operasjoner:
Norge deltar med mindre bidrag i andre operasjoner, blant annet i Midt-Østen og Sør-Sudan.

Se flere detaljer på Forsvaret.no: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner