Historisk arkiv

Nyheter

Norge, Sverige og Finland vil samarbeide om operasjonsplanlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Den norske, svenske og finske forsvarsministeren undertegnet i dag en avtale om styrket forsvarssamarbeid. Avtalen legger til rette for å kunne koordinere militære operasjoner i krise og konflikt.

Dette er et konkret grep for å styrke det operative forsvarssamarbeidet mellom våre tre land. Målet med avtalen er å gjøre det mulig å koordinere nåværende og fremtidige militære operasjonsplaner, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Han tok i mot den svenske forsvarsministeren Peter Hultquist og den finske forsvarsministeren Antti Kaikkonen på Garnisonen i Porsanger.

Den finske, svenske, og norske forsvarsministeren i Kirkenes
Den norske, svenske og finske forsvarsministeren møttes først på Lakselv i Finnmark. Foto: Toni Eriksson, svenske Forsvarsdepartementet

Et mulig resultat av dette samarbeidet er koordinert operasjonsplanlegging for områder der vi har felles interesser, som de nordlige delene av Finland, Norge og Sverige. Som et resultat av samarbeidet forventer vi forbedret samvirke mellom våre militære styrker. Det styrker muligheten til å gjennomføre felles militære operasjoner, sier han.

Utfordrende sikkerhetssituasjon
De tre forsvarsministerne skriver i en felles artikkel at vi er vitne til en stadig mer utfordrende sikkerhetssituasjon, både globalt og i vårt nærområde.

- Vi felles sikkerhetsutfordringer i vår region. Det er viktig at vi samarbeider tett i nord – også om forsvar. De nordiske landene må styrke sin forsvarsevne og kunne samarbeide i fred, krise og konflikt, skriver de.

Forsvarsministrene signerer avtale
De tre forsvarsministrene signerer avtalen Foto: Marita I. Wangberg, Forsvarsdepartementet

Følger opp visjonen
I 2018 ble en ny visjon for det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) signert. Visjonen slår fast at de nordiske landene skal styrke sin forsvarsevne og legge til rette for samarbeid i fred, krise og konflikt.
- Denne avtalen er et konkret tiltak for å virkeliggjøre visjonen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I tillegg til dagens avtale utvikler de tre landene løsninger for effektiv forsyningssikkerhet, også i krise eller krig. Finland, Norge og Sverige er enige om en avtale om forsyningssikkerhet for forsvarssektoren. Avtalen er bindende og trådte i kraft 11. juni 2020.

Den svenske forsvarsministeren Peter Hultquist og den finske forsvarsministeren Antti Kaikkonen fikk også oppdateringer om Forsvaret i Finnmark og en omvisning i garnisonen.

Fmin og CV90
Forsvarsministeren og soldater på CV90 Foto: Marita I. Wangberg, Forsvarsdepartementet

Les avtalen her.