Historisk arkiv

Norge sender ikke soldater til Takuba-styrken i Mali

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har gitt franske myndigheter beskjed om at Norge ikke kommer til å sende soldater til Task Force Takuba nå.


Norge mottok sammen med flere andre europeiske land en forespørsel fra franske og maliske myndigheter om å bidra til en ny flernasjonal styrke i Mali som heter Takuba. Styrken skal drive med kapasitetsbygging og styrke den maliske hærens evne til å håndtere den økende terrortrusselen i området. Takuba er knyttet til den franske Barkhane-operasjonen i Sahel-regionen.

-  Vi er bekymret for den forverrede situasjonen i Sahel og forstår godt behovet for å etablere Task Force Takuba. Regjeringen har vurdert dette nøye og konsultert Stortinget. Da vi mangler støtte i Stortinget er vi kommet fram til at Norge ikke skal delta i denne styrken nå, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren sier at det kan bli aktuelt å gjøre en ny vurdering av spørsmålet på et senere tidspunkt.