Historisk arkiv

Oppdatert informasjon

Folkemøte 3. mai om reaktordrevne fartøyer til havn i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Grøtsund havn ved Tønsnes i Tromsø er valgt som havn for anløp av allierte, reaktordrevne fartøyer. Mandag 3. mai kl. 18.00 blir det felles folkemøte med informasjon til innbyggerne i Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Skjervøy kommuner om saken

Grøtsund havn
Grøtsund havn. Foto: Tromsø Havn / Kjetil Robertsen

Forsvarsdepartementet inviterer til folkemøtet i samarbeid med de regionale aktørene.

Formålet med folkemøtet er i gi informasjon til innbyggerne i de fire kommunene om anløp med reaktordrevne fartøyer, og at innbyggere kan stille spørsmål til panelet for å få svar på det de lurer på.

Her kan du se folkemøtet i opptak:
https://www.youtube.com/watch?v=1SaqkVWp7yM

Program

Under folkemøtet blir det innledninger fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og representanter fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Tromsø kommune og Forsvaret. Deretter blir det anledning til å stille spørsmål til panelet.

I panelet vil det også være representanter fra Universitetssykehuset Nord-Norge og politiet som kan svare på spørsmål.

Av smittevernhensyn blir folkemøtet i hovedsak digitalt, men det legges også til rette for noe fysisk deltakelse.Praktisk informasjon:

Delta fysisk:

Du kan følge folkemøtet fra konferanserom på hotellet Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Av smittevernhensyn er det et begrenset antall seter tilgjengelig. Om du ønsker å delta fysisk, må du derfor melde deg på ved å sende e-post til servicetorget@tromso.kommune.no innen 3. mai klokken 9. Oppgi navn og telefonnummer ved påmelding.
 
Dersom det fortsatt er ledige seter etter at påmeldingsfristen er utløpt, åpnes det for påmelding i døra også. Vi gjør oppmerksom på at forhåndspåmeldte har prioritert plass.
 
Det vil bli satt opp busstransport for deltakere fra Tønsvika til møtet. Avgang 16.30 fra Skittenelv. Retur fra sentrum ca. 20.30. Oppgi i påmeldingen om du ønsker busstransport.

Dersom du kommer til The Edge med egen transport: Møt opp en time før møtestart.

Det er nummererte sitteplasser i møtelokalene. Du vil få utdelt et setenummer for hvor du skal sitte. Nummeret får du oppgitt enten ved påmelding eller ved ankomst i møtelokalet. Det er av smittevernhensyn viktig at du sitter på din nummererte plass i salen.


Delta digitalt:

Hvis du ønsker å se folkemøtet og ha tilgang til chat-funksjon, bruk denne lenken: https://tromso.digital-event.no/

Hvis du ønsker å se folkemøtet uten å delta i chat, kan du følge det direkte på nett her: via Youtube [youtu.be] (som anbefales for mobilbrukere) eller via denne lenken til direktesendingen: https://youtu.be/1SaqkVWp7yM [youtu.be]

De som skal følge sendingen digitalt kan sende inn spørsmål på forhånd til SFTFgrotsund@statsforvalteren.no

Frist for innsending: 2. mai klokken 12:00.

Møteleder vil stille skriftlig innsendte spørsmål til panelet under møtet så langt det er tid.

Om å stille spørsmål:
Fordi møtet gjennomføres som en kombinasjon av fysisk og digitalt møte, gir det noen tekniske begrensninger knyttet til muligheten for å stille spørsmål direkte i møtet.

Man kan i utgangspunktet bare stille spørsmål til paneldeltakerne dersom man møter fysisk på et av hotellene eller sender inn spørsmål på forhånd. 

Man kan stille spørsmål i feeden i den digitale delen av møtet. Dersom det er rom for det, vil spørsmål herfra bli stilt av møteleder til paneldeltakerne i møtet. Om det ikke blir tid til dette vil spørsmål som stilles i den digitale feeden så langt det er mulig bli besvart i ettertid og publisert på blant annet Tromsø kommunes nettside i løpet av de påfølgende dagene.

Se også denne for oppdatert informasjon:

https://www.tromso.kommune.no/folkemoete-3-mai-om-reaktordrevne-fartoeyer.6381357-110070.html

Presse:
Det vil bli lagt opp til at paneldeltakerne er tilgjengelige for spørsmål fra presse etter møtet. Se presseinvitasjon her.

Mer informasjon:

Spørsmål og svar om Grøtsund

Les mer om anløp fra reaktordrevne fartøyer hos DSA:
https://dsa.no/atomsikkerheit-og-kjernekraft/anlop-av-reaktordrevne-ubater

Spørsmål og svar fra DSA

(Denne artikkelen oppdateres jevnlig når ny informasjon fom folkemøtet foreligger.)