Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Folkemøte om reaktordrevne fartøyer til havn i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

3. mai arrangeres det folkemøte om reaktordrevne fartøyer til havn i Tromsø. Etter folkemøtet vil panelet være tilgjengelig for spørsmål fra media.

Det er Grøtsund havn i Tromsø som er valgt som havn for anløp av allierte, reaktordrevne fartøyer.

- Forsvaret av Norge er basert på støtte fra allierte land i krise og krig. For at denne strategien skal være troverdig og fungere i en krisesituasjon, er det nødvendig at allierte land opererer, trener og øver i Norge og i våre nærområder. Vi har behov for en havn for allierte ubåter også i nord. Det er lang tradisjon for at reaktordrevne militære fartøyer anløper havn i Tromsø-området. Fram til 2007 kom disse ubåtene jevnlig til Olavsvern, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

3. mai blir det arrangert folkemøte om saken.
- Jeg er glad for at vi nå kan invitere til et folkemøte om Grøtsund med et bredt panel med representanter fra ulike aktører. Det er viktig for meg at de som vil bli berørt av anløpene får anledning til å stille spørsmål og får uttrykke sitt syn på saken. Jeg ser frem til et konstruktivt møte, og håper mange vil være med, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren er oppmerksom på bekymringen som de kommende anløpene har skapt lokalt. Han understreker at all erfaring tilsier at det er svært liten sannsynlighet for negative hendelser knyttet til anløp av allierte reaktordrevne fartøyer.

- Norge har lang praksis for å ta imot reaktordrevne fartøy fra allierte nasjoner. Dette skjer nå først og fremst i en av Norges største byer, Bergen. Dette skjer på en sikker måte, og basert på tilsvarende beredskapsplaner som nå ferdigstilles i Tromsø. Det er altså ikke noe nytt i norsk sammenheng, og vi har gode rutiner for å ivareta sikkerheten. Så langt vi kjenner til har det ikke skjedd alvorlige ulykker med vestlige reaktordrevne ubåter som har resultert i radioaktivt utslipp, sier Bakke-Jensen.

Det vil være et begrenset antall anløp til Grøtsund industrihavn hvert år. Dette innebærer at havnen fortsatt vil kunne brukes til andre formål, som annen kommersiell aktivitet. Forsvaret vil etablere vakthold ved Grøtsund havn ved anløp.

Om folkemøtet:

Folkemøtet vil blir gjennomført både som et fysisk og et digitalt arrangement.

Les mer gjennomføringen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/folkemote/id2844652/

De som skal holde innledninger på folkemøtet er:
Forsvarsdepartementet ved forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ved direktør Per Strand
Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker og beredskapsdirektør Ronny Schjelderup
Tromsø kommune ved kommunedirektør Stig Tore Johnsen
Forsvaret ved sjef Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo

I panelet vil det også være representanter fra Universitetssykehuset Nord-Norge og politiet for å svare på spørsmål.


Praktisk informasjon til media:
Folkemøtet starter kl. 18. Media kan følge folkemøtet fra et eget medierom på hotellet the Edge (Kaigata 6).

Etter folkemøtet vil panelet være tilgjengelig for spørsmål i konferanserommet på the Edge. Noen av paneldeltakerne, inkludert forsvarsministeren, vil være til stede digitalt.


Mer informasjon om anløp fra reaktordrevne fartøy:

https://dsa.no/atomsikkerheit-og-kjernekraft/anlop-av-reaktordrevne-ubater

Spørsmål og svar fra DSA


Kontaktpersoner for media:
Kontaktperson for praktiske spørsmål om presseopplegg:
Pål Jakobsen, Pal.Jakobsen@tromso.kommune.no, telefon 957 65 959

Kontaktperson for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, miw@fd.dep.no eller telefon 905 123 19

Kontaktperson for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:
Anne Marit Skjold, Anne.Marit.Skjold@dsa.no, telefon 928 98 811

Kontaktperson for statsforvalteren i Troms og Finnmark:
Kristine Østvold, fmtrkro@statsforvalteren.no, telefon 481 13 966

Kontaktperson for Tromsø kommune:
Pål Jakobsen, Pal.Jakobsen@tromso.kommune.no, telefon 957 65 959

Kontaktperson for Forsvaret:
Vegard Finberg, Vegard-Norstad.Finberg@fd.dep.no , telefon 953 03 636

Kontaktperson for Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Hilde Pettersen Kvalvik, Hilde.Annie.Pettersen@unn.no, telefon 991 03 794

Kontaktperson for politiet:
Anders Vaaja Aspaas, anders.vaaja.aspaas@politiet.no, telefon 488 87 570

 

Grøtsund havn
Grøtsund havn. Foto: Jan Harald Tomassen.