Historisk arkiv

Island med i Joint Expeditionary Force

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

20. april ble Island medlem av Joint Expeditionary Force (JEF). JEF er en britisk-ledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke og Norge har vært medlem fra opprettelsen i 2014.

Norsk og islandsk kystvaktskip
Norsk og islandsk kystvaktskip. Foto: Islandske myndigheter

– Island har en strategisk viktig plassering og det islandske medlemskapet forsterker den sterke nordeuropeiske identitet i JEF, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I dag består JEF av Storbritannia som ledenasjon, sammen med Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge og Sverige. JEF er en fleksibel styrke som kan benyttes i hele krisespekteret. JEF kan operere alene, men kan også stilles til rådighet for NATO, FN, EU eller andre organisasjoner.

– Norge må forholde seg til en stadig mer kompleks sikkerhetssituasjon der alliert samhold og samarbeid har stor betydning. Det islandske medlemskapet i JEF er derfor svært gledelig, avslutter forsvarsministeren.

 

Les mer her: https://www.gov.uk/government/news/iceland-becomes-10th-nation-to-join-uk-led-joint-expeditionary-force