Historisk arkiv

Lanserte norsk deltakelse i det europeiske forsvarsfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Torsdag 24. juni lanserte Norge sin deltakelse i det europeiske forsvarsfondet (EDF) med et digitalt seminar.

-I dag markerte vi starten for norsk deltakelse i EDF, og vi ser frem til muligheten til et styrket samarbeid med EU på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Dette er viktig for norsk forsvarsindustri og i kraft av sitt omfang og karakter representerer EDF et nytt kapittel i det forsvarsindustrielle samarbeidet i Europa sier forsvarsminister Frank-Bakke-Jensen.

Norge lanserte i dag sin deltakelse i det europeiske forsvarsfondet
Norge lanserte i dag sin deltakelse i det europeiske forsvarsfondet. Foto: FD

Forsvarsministeren innledet og understreket at EDF skal komme i tillegg til og skal styrke og tilføre merverdi til nasjonenes egne satsinger. EU-kommisjonen presenterte EUs ambisjoner på feltet. Hvilke muligheter som finnes for norsk forskning og industri i EDF og hva som må til for å gjøre programmet til en suksess ble også diskutert.

Norge deltar i EDF gjennom EØS-avtalen.

Mer om EDF: