Forsiden

Historisk arkiv

Norge blir med i EU-prosjekt om militær mobilitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

6. mai vedtok EUs forsvarsministre at Norge, USA og Canada som første tredjepartsland kan få delta i EUs prosjekt om militær mobilitet.

Dette er første gang siden EU lanserte Permanent Structured Cooperation (PESCO) i desember 2017 at ikke-medlemsland får delta i et pågående PESCO-prosjekt. En rådsbestemmelse fra november 2020 åpner for dette. Med bakgrunn i den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har forbedret evne til militær mobilitet på tvers av landegrensene fått høy prioritet i de fleste europeiske land. Det jobbes med flere konkrete initiativer, både i EU og NATO og i den nordiske samarbeidsrammen, for å sikre gode løsninger.

-Vi er glade for at Norge nå får delta i PESCOs prosjekt om militær mobilitet. Forenkling av gjennomfarten av tungt materiell over landegrensene i Europa gjennom harmonisering og forenklede prosedyrer for grensepassering er viktig. Vi må sørge for forenklede juridiske rammeverk for dette. Derfor jobber Norge stadig for å komme i bedre inngrep med EU, siden mange løsninger ligger i å samarbeide på tvers av EU og NATO. De neste årene skal vi fortsette å forbedre militær mobilitet. Det vil bidra til å øke sikkerheten i hele regionen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

PESCO-prosjektet om militær mobilitet, som ble lansert i 2018, ledes av Nederland. Fra nederlandsk side påpekes det at å innlemme tre viktige allierte i prosjektet er positivt for å ytterligere styrke felles samarbeid mellom EU og NATO om militær mobilitet.