Historisk arkiv

Norge deltar i Det europeiske forsvarsfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge har besluttet å delta i Det europeiske forsvarsfondet (EDF). Norsk deltakelse er viktig for norsk forsvarsindustri, og FoU-miljøer både i og utenfor forsvarssektoren.

– EDF skal bidra til felles utvikling av forsvarsmateriell og forsvarsteknologi i Europa. Norsk deltakelse er viktig for norske industri- og FoU-aktører og bidrar til å bedre tilgangen til det europeiske forsvarsmarkedet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

EDF er et EU-program som skal etableres fra 2021. Det er et nytt tiltak i EU, og første gang EU driver med forsvarsforskning og kapabilitetssamarbeid på dette nivået. EU-programmene vedtas for syvårs budsjettperioder. Inneværende periode varer fra 2021 til 2027. EDF er et av flere EU-programmer som Norge deltar i gjennom EØS-avtalen.

Les mer om Norges deltakelse i EUs programmer her.