Historisk arkiv

Enighet om ubåtkontrakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge og Tyskland inngikk i 2017 et strategisk, maritimt materiellsamarbeid innrettet mot felles anskaffelse av identiske ubåter og sjømålsmissiler. Det er nå enighet mellom Norge og Tysklands anskaffelsesorganisasjoner og verftet ThyssenKrupp Marine Systems om kontrakten for nye, identiske ubåter. Det er også enighet om felles anskaffelse av missiler, samt utvikling av Future Naval Strike Missile.

Før endelig kontrakt kan signeres, må tysk del av kontrakten til behandling og godkjenning i det tyske parlament. Signering er planlagt til sommeren.
 
- Ubåtkapasiteten vil være essensiell i arbeidet med å sikre vår og NATOs nordflanke. Samtidig oppnås det stordriftsfordeler ved å operere identiske fartøy. Ubåtprosjektet er tett koblet sammen med den felles anskaffelsen av de moderne anti-overflatemissilene Naval Strike Missile, samt felles utvikling av et fremtidig Future Naval Strike Missile. Med dette vil norske arbeidsplasser sikres langt inn i neste tiår, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
 
- Det er betryggende at det er verdens ledende produsent av konvensjonelle undervannsbåter som nå skal i gang med produsere arvtagerne til Ula-klassen, legger han til.

Første ubåt skal leveres i 2029. I tillegg til ubåter, skal det anskaffes våpen. Dette ligger utenfor selve ubåtanskaffelsen. Anskaffelsen av  våpen vil starte etter kontraktsignering på de nye ubåtene. Det er også satt av midler til gjennomføringskostnader og usikkerhetsavsetning. Total kostnadsramme godkjent av Stortinget er på 45 milliarder kroner.