Historisk arkiv

Nytt styre ved Forsvarets forskningsinstitutt for perioden 2021-2023

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarets forskningsinstitutt  (FFI) er et militærteknologisk forskningsinstitutt som driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri. Regjeringen har oppnevnt nytt styre ved FFI.

Ny styreleder er Aslak Tveito, adm dir ved Simula AS. Styret har også fått to nye styremedlemmer i Anne Husebekk (rektor ved UiT Norges arktiske universitet) og Gunnar Bovim (tidl. rektor ved NTNU). Tone Lindberg Grøstad (direktør Maskingrossisternes Forening) ble gjenoppnevnt og Trond Grytting (pensjonert admiral) videreføres. Ansattrepresentanter er Elin Margrethe Bøhler og Thor Engøy.

Les mer om FFI her.