Historisk arkiv

Presentasjon av resultater av Afghanistanundersøkelsen 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarets sanitet har i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, spurt Afghanistan-veteraner fra 2012-2020, om deres erfaringer, helse og livskvalitet.

Nett-tv Presseinvitasjon: Presentasjon av resultater av Afghanistanundersøkelsen 2020

Se sendingen her

Se sendingen her

Her kan du lese:

 

 

Pressemøtet:

Pressen inviteres til presentasjon av resultatene fra undersøkelsen 5. oktober kl 13.00, i Glacisgate 1.

Undersøkelsen vil bli presentert av prosjektleder Hans Jacob Bøe og overlevert til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, sjefen for Forsvarets sanitet Jon Reichelt og veteraninspektør Morten Henriksen vil også være tilstede. Etter presentasjonen gis pressen mulighet til å stille spørsmål og separate intervjuer.

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no.

Påmelding sendes til kommunikasjonsrådgiver Marita Hundershagen, mhu@fd.dep.no, innen 5.oktober kl 10.00.

Fakta om undersøkelsen

Siden Norge sendte de første soldatene til Afghanistan mot slutten av 2001 har over 9000 veteraner tjenestegjort i landet.

I 2012 gjennomførte Forsvarets sanitet den første Afghanistanundersøkelsen. Veteraner som hadde tjenestegjort i Afghanistan mellom 2001 og 2011 ble spurt om deres erfaringer, helse og livskvalitet. Undersøkelsen viste at 4,4 prosent rapporterte om symptomer forenelig med psykisk lidelse. Det var i gjennomsnitt fire år siden de som svarte hadde avsluttet sin tjeneste.

Høsten 2020 gjennomførte Forsvarets sanitet en ny undersøkelse med over 9000 norske Afghanistan-veteraner. Afghanistanundersøkelsen 2020 er en videreføring av den første undersøkelsen fra 2012. Målet med Afghanistanundersøkelsen 2020 er å sammenligne funnene fra 2012 med 2020, for å se på utviklingen over tid samt sammenligne den psykiske helsen til Afghanistan-veteraner med den generelle norske befolkningen.

Begge undersøkelsene er gjennomført på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Svarprosenten for undersøkelsen var 67,7 prosent (6220 personer). Av de 9192 Afghanistan-veteranene som har tjenestegjort mellom 2001 og 2020, og som fått tilsendt undersøkelsen, jobber 41,3 prosent fortsatt i Forsvaret. Kvinneandelen er 7,6 prosent.