Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Pressemøte om undertegning av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil 16. april kl. 12 presentere hovedtrekkene i avtalen.

Nett-tv Pressemøte om undertegning av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA

Se sendingen her

Se sendingen her

Les om tilleggsavtalen her: Undertegner tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA

 

 

 

Presse inviteres til å være til stede.

Utenriksministeren og forsvarsministeren vil være tilgjengelig for intervjuer etter innledningene.

 

Praktisk informasjon:

Tid: 16.04 kl. 12.

Sted: Lobbyen i Forsvarsdepartementets lokaler, Glacisgt. 1.

Oppmøte: Senest 11.45. Ta med gyldig pressekort og ID. Beregn ekstra tid for sikkerhetskontroll av kamera og utstyr.

Påmelding innen 16.04 kl. 10.30 til fdinfo@fd.dep.no

Pressekonferansen strømmes også direkte på regjeringen.no. Dersom antall journalister som melder seg på overstiger det antallet som kan være til stede fysisk, må øvrig presse følge pressekonferansen digitalt.

Bilder fra arrangementet blir publisert her: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/forsvarets-mediearkiv

  • Det er påbudt med munnbind under hele oppholdet i Glacisgata 1.
  • Ved ankomst til Glacisgata 1 vil pressefolk måtte vente på tur utenfor bygningen til det er ledig kapasitet for å registrere seg hos vaktene i resepsjonen. Det er ikke tillatt å stå i kø eller oppholde seg i gangen foran resepsjonen.
  • Alle vil bli anvist til plasser/kameraposisjoner, og må holde seg på den posisjonen, med mindre annet avtales.

Presse som ikke har anledning til å møte, kan sende inn spørsmål til fdinfo@fd.dep.no med teksten "PK SDCA" i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest kl. 12.10. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

 

Pressekontakter:

 

Pressekontakt for utenriksministeren:
Marte Lerberg Kopstad, tlf. 995 22 026

Pressekontakt for forsvarsministeren:

Kontakt FD via pressetelefonen: 23 09 60 11

Marita I. Wangberg (tilgjengelig fra kl. 1130) , tlf. 905 12 319

 

Om sendingen

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følge den direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

 

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/spshnkbt/wowza.js [player.cloud.wowza.com]' type='text/javascript'></script>

 

 

Tiltak for å hindre smittespredning

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre smittespredning blant besøkende og ansatte. Vi ber derfor dere begrense oppmøte av journalister og fotografer fra hvert mediehus til et minimum og forutsetter at frammøtte følger helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon.