Historisk arkiv

Rena leir: Avduket minnestein over partisanenes innsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Under en seremoni i Minnelunden til Forsvarets spesialkommando den 6. september avduket forsvarsministeren en minnestein til minne over partisanenes innsats i Finnmark og Nord-Troms under andre verdenskrig.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avduker Partisaner monumentet sammen med Jakob Mikkelsen i leieren til Forsvarets spesialkommando
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avduker Partisaner monumentet sammen med Jakob Mikkelsen i leieren til Forsvarets spesialkommando . Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

-Partisanene i Finnmark og Nord-Troms tjenestegjorde som radioagenter i huler langs Finnmarks-kysten. Tjenesten var blant de hardeste noen nordmenn deltok i under andre verdenskrig. I likhet med andre radioagenter var de helt avhengige av sivile hjelpere for å lykkes med oppdraget. Mange tok stor risiko. Vi som har vokst opp i fred og frihet kan vanskelig begripe hvordan det var å drive motstandsarbeid, og kanskje særlig i værharde Finnmark. At norske spesialstyrker nå innlemmer partisanene i Minnelunden er både viktig og riktig. Deres innsats fortjener å hedres. Spesielt siden etterkrigstidens Norge i liten grad anerkjente det de hadde bidratt til – frigjøringen av Finnmark – og dermed frigjøringen av Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fra avdukingen av Partisaner monumentet i leieren til Forsvarets spesialkommando, Sjef Forsvarets Spesialstyrker Generalmajor Torgeir Gråtrud holder en tale
Fra avdukingen av Partisaner monumentet i leieren til Forsvarets spesialkommando, Sjef Forsvarets Spesialstyrker Generalmajor Torgeir Gråtrud holder en tale. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Også ledelsen i Forsvarets spesialstyrker var til stede under seremonien.
-Dette er en viktig markering for oss. Vi ønsker å hedre de krevende operasjonene som ble gjennomført i et okkupert Norge.  Vi ønsker å hedre menneskene bak operasjonene og den enkelte partisans innsats for frigjøringen av Norge, sier sjef for Forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud.

I Minnelunden står det allerede monumenter over egne falne, Kompani Linge, Fallskjermkompaniet og kommandotroppene fra andre verdenskrig.
-Vi har allerede en rekke minnesteiner her for å hedre med respekt minnet til de som har gått foran oss. En minnestein for partisanene kunne ikke stått på et mer verdig sted enn i dette selskapet akkurat her på Rena, sier sjef for Forsvarets spesialkommando, oberst Lars W. Lilleby.

Fra avdukingen av Partisanermonumentet i leieren til Forsvarets spesialkommando
Fra avdukingen av Partisanermonumentet i leieren til Forsvarets spesialkommando Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Fakta om Minnelunden:

Forsvarets spesialstyrker (FS) har en levende og sterk minnekultur. Avdelingshistorien ivaretas blant annet gjennom markeringer i Minnelunden til Forsvarets spesialkommando i Rena leir. Formålet med Minnelunden er å ivareta spesialstyrkenes historie og hedre minnet til de som har gått foran. Minnelunden består av en sirkelformet grusgang hvor en bauta for hver avdeling er satt opp. Omkranset av ranke furutrær og lyngbunn, fremstår Minnelunden som et verdig sted for heder og respekt. I år er det 10 år siden Minnelunden ble innviet og tatt i bruk.