Historisk arkiv

Nyheter

Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA (Supplementary Defense Cooperation Agreement- SDCA), oppdaterer og regulerer praktiske forhold ved amerikansk militær aktivitet i Norge og utfyller de avtalene Norge allerede har med USA.

Avtalen ble undertegnet av forsvarsminister Bakke-Jensen 16. april.

- Vårt tette forsvarssamarbeid med USA gjennom mer enn 70 år har vært og er avgjørende for norsk sikkerhet. Denne tilleggsavtalen legger til rette for videreutvikling og modernisering av dette viktige samarbeidet. Avtalen vil også bidra til å styrke NATOs evne til å forsvare Norge og Europa, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Nå starter den alminnelige høringen for de forslagene til lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre tilleggsavtalen i norsk rett. Høringsnotatet er omfattende, og flere departementer har bidratt i dette arbeidet.

Høringsperioden er på tre måneder, og det tas sikte på å legge avtalen og de nødvendige lovendringene frem for Stortinget i vårsesjonen neste år. Stortinget skal behandle avtalen på vanlig måte før den kan tre i kraft.

Se høringsnotatet her.

Illustrasjonsbilde: Soldater fra U.S. Marine Corps går ombord i amerikansk CH-53E Super Stallion etter endt øvelse i Leksdal skytefelt i Trøndelag.
Illustrasjonsbilde: Soldater fra U.S. Marine Corps går ombord i amerikansk CH-53E Super Stallion etter endt øvelse i Leksdal skytefelt i Trøndelag. Foto: Kristian Kapelrud, Forsvaret