Historisk arkiv

Norge avslutter kontrakten om artillerisystemet Archer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Regjeringen har konkludert med at artillerisystemet Archer ikke vil fylle Forsvarets behov innenfor den tiden vi har tilgjengelig, derfor trekker vi oss ut av kontrakten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Det norsk-svenske samarbeidet er omfattende og har på flere områder vist seg å gi gode løsninger for begge land. Jeg ønsker derfor å fortsette øvrige deler av samarbeidet, sier Søreide som også vektlegger de gode erfaringene med kjøp av nye og oppgraderte kampvogner til Hæren fra svensk industri.

Forsvaret har et behov for å fornye artilleriet sitt fordi Hæren har endret sitt operative konsept mot å bli mer mobilt og å operere hurtigere. Det har vært, og er også, en målsetting om å anskaffe materiell gjennom flernasjonalt samarbeid.

Norge og Sverige inngikk derfor i 2007 en avtale med mål om å oppnå økt operativ effekt blant annet gjennom felles styrkeproduksjon, samtidig med økonomisk og industriell gevinst.

Samarbeidet omfatter også artillerilokaliseringsradar (ARTHUR), ildledningssystem (ODIN), ammunisjon, utdanning og trening.

 

Priv-til-red.: Kontaktperson i Forsvarsdepartementet på denne saken er spesialrådgiver Birgitte Frisch som kan kontaktes på Birgitte.Frisch@fd.dep.no eller mobil 916 55 718.

Bakgrunn:

  • Anskaffelsen av nytt artilleri skjer i samarbeid med Sverige.
  • Etter avtalen skulle alle 24 skyts være levert ultimo 2013 og i operativ drift fra ultimo 2014. Status i desember 2013 er at ingen skyts er levert.
  • Norge og Sverige samarbeider fremdeles om artillerilokaliseringsradar, ildledningssystem, ammunisjon, utdanning og trening.
  • NAMMO og BAE Systems Bofors samarbeider om ammunisjonsutvikling og produksjon.
  • Vi har flere eksempler på at Norge kjøper materiell fra Sverige, et godt eksempel er anskaffelsen av nye og oppgraderte CV 90 fra BAE Systems Hägglunds til en verdi av nesten 6 milliarder kroner.
  • Dagens norske artilleri kan holdes operativt frem til 2020. Hvilket artilleri vi skal ha i fremtiden vil bli klart på bakgrunn av en grundig vurdering av alternativene.
  • Forsvarets operative behov er styrende uansett hvem vi kjøper av eller samarbeider med. Dersom vi ser at Forsvarets behov ikke kan dekkes innenfor den tiden som er tilgjengelig, er det forsvarlig forvaltning å stanse.
  • Forsvaret vil nå gå i dialog med sin svenske partner om den videre prosessen.