Historisk arkiv

Militære bidrag til Afghanistan i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norske styrker vil fortsette opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015. I tillegg vil Norge stille ulike mindre støttebidrag.

Regjeringen har besluttet at Norge skal bidra til NATOs operasjon Resolute Support Mission (RSM) i 2015. RSM etterfølger ISAF-operasjonen, som avsluttes ved utgangen av 2014. Norge vil stille med omlag 75 personer, og innsatsen konsentreres i hovedsak til Kabul-området.

-Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er fortsatt krevende, og det er viktig at vi forlater Afghanistan i best mulig stand til å ivareta egen sikkerhet. Landet må ikke falle tilbake til å bli et fristed for terrorister, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det norske hovedbidraget til RSM vil bli komme fra Forsvarets spesialstyrker. De vil delta i Special Operations Advisory Team til støtte for afghansk spesialpoliti (CRU) i Kabul og i den britisk-ledede Special Operations Advisory Group til støtte for General Command of Police Special Units.

-De afghanske sikkerhetsstyrkene har fått bedre kapasitet og har selv sikkerhetsansvaret i landet, men de har fortsatt behov for støtte og rådgivning. I den nye operasjonen vil de norske styrkene ha en mer tilbaketrukket rolle, og hovedoppdraget vil være trenings- og rådgiverfunksjon i leir, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Øvrige bidrag
Øvrige norske militære bidrag vil omfatte bl.a. et mindre antall personell i forskjellige stabsfunksjoner i RSMs kommandostruktur i Kabulområdet, og instruktører/mentorer ved ANA Officers’ Academy i Kabul. I tillegg har Norge tilbudt Tyskland et begrenset antall stabsoffiserer for styrking av det tyske regionhovedkvarteret i Mazar-e Sharif. Norge vil også tilby personell til drift av flyplassen i Kabul, KAIA, samt noen spesialister til sanitetsfunksjoner som legevakt og sykehus lokalisert på KAIA. 

Til flyplassen på Bagram tilbyr Norge et lite antall stabsoffiserer for å lede trenings-, og rådgivningsvirksomheten overfor afghanske myndigheter innen flyplassdrift.

Bidraget vil koste om lag 180 millioner kroner. Stortinget er konsultert.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møter de norske spesialstyrkene som trener afghanske Crisis Response Unit ved en av sine besøk til Kabul
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møter de norske spesialstyrkene som trener afghanske Crisis Response Unit ved et av sine besøk til Kabul (foto: Stephen Olsen / Hæren).

Fra ISAF til RSM

Den internasjonale ISAF-operasjonen i Afghanistan avsluttes ved utgangen av 2014. NATO viderefører det militære engasjementet gjennom en ny støtteoperasjon, RSM.

De afghanske sikkerhetsstyrkene har fått opplæring og rådgivning i løpet av stabiliseringsoperasjonen ISAF, og har overtatt det nasjonale sikkerhetsansvaret. Den afghanske kapasiteten forutsetter likevel fortsatt støtte fra det internasjonale samfunnet. RSM innebærer en videreføring av rådgivningsvirksomheten av afghanske sikkerhetsstyrker. Samtidig etablerer det internasjonale samfunnet en finansieringsmekanisme som sikrer det økonomiske grunnlaget for videreføring av den afghanske hæren og politiet.

Resolute Support Mission vil bestå av rundt 12.700 personer, med USA som største bidragsyter. Operasjonen vil innledningsvis ha militær tilstedeværelse i flere av Afghanistans regioner med trening, rådgivning og assistanse til ANSF. Deretter vil operasjonen gradvis konsentreres til Kabul med fokus på rådgivning og opplæring på strategisk nivå.

NATO har inngått en statusavtale med afghanske myndigheter som utgjør et juridisk grunnlag for operasjonen.