Historisk arkiv

Nordisk forsvarsministermøte i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

8.-9. april møtes de nordiske forsvarsministerne i Tromsø for å diskutere videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet.

8.-9. april møtes de nordiske forsvarsministerne i Tromsø for å diskutere videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet.

De nordiske forsvarsministrene.
De nordiske forsvarsministerne under forsvarsministermøtet i Helsinki i fjor. Foto: Marita I Wangberg/FD.

På agendaen for møtet står blant annet situasjonen i Ukraina og forholdet til Russland og NATO-toppmøtet i september. Statsrådene vil etter planen også diskutere cyberforsvar, felles taktisk lufttransport, kapasitetsbygging og status for ulike nordiske samarbeidsprosjekter.  De vil også utveksle informasjon og trekke erfaringer fra samarbeidet i internasjonale operasjoner som Afghanistan, Syria og Mali.

- Jeg er glad for å kunne samle mine nordiske kolleger i Tromsø for å diskutere nordisk forsvarssamarbeid og situasjonen i Europa. De nordiske landene samarbeider tett på en rekke områder, og vi er nå i en tid der konstruktiv dialog om regionale og globale utfordringer er svært viktig, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norsk formannskap
Norge har formannskapet for det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco i 2014. Les mer om prioriteringene her.
- De nordiske landene deler mange sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser og utfordringer, og vi vil sikre et mest mulig målrettet, effektivt og relevant samarbeid, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Praktisk informasjon:
Forsvarsministrene ankommer Tromsø om ettermiddagen tirsdag 8. april. De vil da ha et kulturelt program og en arbeidsmiddag. 

Onsdag 9. april avholdes forsvarsministermøtet på Radisson Blu Hotel i Tromsø. Det vil bli et pressemøte kl 09.30. Ønsker du å delta på dette eller har andre spørsmål, kontakt kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet, Marita I. Wangberg på miw@fd.dep.no eller 90512319.

Bilder legges ut underveis på http://www.flickr.com/photos/forsvarsdepartementet/
Fri bruk ved kreditering.

Bakgrunn
NORDEFCO ble etablert i 2009 og erstattet de tidligere samarbeidsorganene og arbeidsgruppene innen nordisk forsvarssamarbeid. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island deltar. Les mer her: www.nordefco.org

De nordiske utenriks- og forsvarsministerne møttes på Island i februar. Les mer her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2014/-en-bekreftelse-pa-det-gode-nordiske-sam.html?id=750995