Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge blir en del av militær koalisjon mot ISIL

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Norge vil styrke sin innsats i kampen mot ISIL og delta aktivt innenfor det brede internasjonale samarbeidet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen vil legge vekt på en helhetlig tilnærming.

-I første omgang vil Norge bidra med omlag fem stabsoffiserer til de hovedkvarterene som skal planlegge og lede den internasjonale militære innsatsen. Det vurderes å stille et kapasitetsbyggingsbidrag i den internasjonale innsatsen mot ISIL, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den ekstremistiske terrorgrupperingen ISIL har tatt kontroll over store områder i Irak og Syria. Gruppen er ekstremt brutal og voldelig.
-ISILs militære fremrykning de siste månedene har vært dramatisk. Gruppen utgjør en trussel mot sikkerheten og stabiliteten i hele regionen og begår omfattende og grove overgrep mot sivilbefolkningen. Irakiske myndigheter, sammen med land i regionen, må ta ledelsen i å møte trusselen fra ISIL, men de har behov for bred internasjonal støtte, sier forsvarsministeren.

Irak har bedt USA om å bistå militært i kampen mot ISIL. USA har samlet en koalisjon med land som i ulik form vil støtte opp i kampen.

Et norsk transportfly er tidligere stilt til disposisjon for den humanitære operasjonen.