Historisk arkiv

Norge vil bidra til humanitær operasjon i Irak – stiller transportfly til rådighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utviklingen i Irak er svært bekymringsfull, og det akutte nødhjelpsbehovet må møtes raskt. -Det er et stort behov for internasjonalt engasjement. Derfor yter Norge betydelige bidrag, og ser på hvordan vi kan gjøre enda mer, sier utenriksminister Børge Brende.

FN har oppgradert situasjonen i Irak til en humanitær katastrofe av kategori 3, på linje med Syria, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk. Amerikanske myndigheter har forespurt en rekke europeiske land, samt land i regionen, om mulige bidrag. For Norges del er det humanitære bidrag som er aktuelt.

-FNs Sikkerhetsråd har anmodet verdenssamfunnet om å bistå den irakiske regjeringen og det irakiske folk for å avhjelpe lidelsene. 1,4 millioner mennesker er på flukt og 1,5 millioner mennesker trenger nødhjelp i områdene der ISIL herjer, sier Brende.

Flere land har gitt tilsagn om militære og humanitære bidrag. 

-Situasjonen i Nord-Irak er stadig i utvikling, og organiseringen av nødvendig transportkapasitet er under utforming. Vi ønsker å være forberedt på å bidra. Derfor stiller vi et C-130J transportfly til disposisjon for å frakte nødvendig nødhjelp på kort varsel, dersom behovet for militær løftekapasitet bekreftes, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Deployering av C-130 kan gjennomføres hurtig etter at et oppdrag eventuelt er bestemt. Hva som vil kreves av støttekapasiteter må klargjøres i henhold til oppdragets karakter. Det kan for eksempel være behov for støtte til logistikk, kommando og kontroll, vedlikehold, styrkebeskyttelse eller liaisonfunksjoner, sier forsvarsministeren. Det er ikke en aktuell problemstilling å bidra med militære styrker, våpen eller transport av våpen.

Flere juridiske forhold må avklares før Norge eventuelt iverksetter flyvninger.