Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norsk militært bidrag til den internasjonale koalisjonen mot ISIL

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby et militært bidrag for trening og opplæring av irakiske styrker. Bidraget vil bestå av om lag 120 personell i ett år, med mulighet for forlengelse.

ISIL fortsetter fremmarsjen i Irak og Syria. Gruppen er en alvorlig trussel mot sikkerhet og stabilitet i hele regionen, og påvirker trusselbildet i resten av verden.

-Irak har bedt det internasjonale samfunnet om hjelp til å bekjempe ISIL. FN har rettet flere appeller om slike bidrag. Det trengs en bred allianse i kampen mot ISIL. Både arabiske og vestlige land har respondert positivt på Iraks forespørsel. Det gjør også Norge, sier statsminister Erna Solberg.

Trening og opplæring
Norge tilbyr derfor om lag 120 soldater til kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker.
-
Vi tar sikte på å delta ved et treningssenter i Erbil, samt med rådgivning og støtte til en irakisk sikkerhetsstyrke i Bagdad-området. Vi vil i begge tilfeller samarbeide tett med andre allierte bidragsytere. Formålet med bidraget er å styrke Iraks evne til å ivareta landets egen sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Norge har god erfaring innenfor kapasitetsbygging av denne typen avdelinger.
- Norske styrker nyter stor respekt for det arbeidet som er gjort, og gjøres, i Afghanistan. Erfaringene fra dette arbeidet vil være svært relevant, sier Ine Eriksen Søreide.

Bredt spekter
ISIL må bekjempes med et bredt spekter av virkemidler.
- Ved siden av den militære innsatsen må vi arbeide for å begrense ISILs mulighet til å finansiere sin virksomhet, hindre rekruttering og arbeide for å redusere gruppens ideologiske tiltrekning. I tillegg er den humanitære innsatsen avgjørende for å hjelpe ofrene for ISIL og støtte land og samfunn som mottar store grupper fordrevne, sier utenriksminister Børge Brende. 

-Formålet med bidraget er å styrke Iraks evne til å ivareta landets egen sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
-Formålet med bidraget er å styrke Iraks evne til å ivareta landets egen sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (foto: Mats Grimsæth, Forsvaret).

Fortsetter planlegging
De norske bidragene vil nå bli tilbudt koalisjonen. Det er ikke endelig avklart når kapasitetsbyggingsbidragene kan deployeres til operasjonsområdet. Flere forhold må avklares først. Koalisjonen gjennomfører nå den nødvendige planleggingen og rammebetingelsene må komme endelig på plass. Norge vil også gjøre en egen sikkerhetsvurdering før styrkene sendes ut.

Merutgiftene til bidraget anslås til å bli om lag 210 millioner kroner.

 

Du kan se opptak fra pressekonferansen her.

Nett-TV: Norske bidrag til utenlandsoperasjoner i 2015

Les også om at norske styrker vil fortsette opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015. I tillegg vil Norge stille ulike mindre støttebidrag.