Historisk arkiv

Ny generalinspektør for Luftforsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Brigader Per Egil Rygg ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og får stillingen som generalinspektør for Luftforsvaret (GIL).

Brigader Per Egil Rygg ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og får stillingen som generalinspektør for Luftforsvaret (GIL).

-Rygg vurderes som en faglig dyktig, ansvarsbevisst og kreativ offiser, med meget god helhetsoversikt og vurderingsevne. Rygg omtales som en meget god og tydelig leder. Luftforsvaret står midt i en krevende omstilling, og vi mener Rygg er rette person til å lede denne prosessen videre på en god måte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Rygg tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Rygg har siden 2012 vært sjef for Luftoperativt inspektorat. Han har tidligere blant annet vært flyger ved 336 og 334 skvadron, vingsjef 334 skvadron, sjef 331 skvadron, operasjonsoffiser ved Flytryggingsinspektoratet, flytryggingsoffiser ved Bodø hovedflystasjon, Liaison offiser ved US Central Command (CENTCOM), sjef Operasjonsgruppen ved Bodø hovedflystasjon og Chief Current Operations Branch ved Combined Air Operation Centre (CAOC) 3 i perioden 2002–2005.  Videre tjenestegjorde han fra 2005–2007 som Head Command Group Liaison Element ved Joint Force Command/Lisbon(JFCL). Fra 2007–2012 var han sjef for 132 Luftving ved Bodø hovedflystasjon. I 2012 ledet Rygg den norske delen av undersøkelseskommisjonen etter Kebnekaiseulykken.

Per Egil Rygg ble uteksaminert fra Forsvarets stabsskole II i 2000, og fra Forsvarets høgskole sjefskurs i 2004.  Han ble utnevnt til brigader i 2007.