Historisk arkiv

Ønsker tettere veteransamarbeid i NATO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Under NATOs toppmøte i Cardiff signerte landene i dag en veteranerklæring. Erklæringen skal bidra til tettere samarbeid mellom medlemslandene når det gjelder oppfølgingen av veteraner.

Under NATOs toppmøte i Cardiff signerte landene i dag en veteranerklæring. Erklæringen skal bidra til tettere samarbeid mellom medlemslandene når det gjelder oppfølgingen av veteraner.
 
Først og fremst skal erklæringen bidra til tettere informasjonsutveksling, slik at de allierte kan lære av hverandre.

- Oppfølgingen av veteraner har vært et viktig innsatsområde for oss i Norge over flere år, men det gjenstår fortsatt utfordringer. Vi ser frem til å samarbeide enda tettere med våre allierte på dette viktige feltet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
 
Forsvarsministeren mener at de allierte vil kunne ha stor gjensidig nytte av å studere hverandres løsninger på veteranområdet.
 -Våre soldater har vært sammen i operasjoner ute, som i Afghanistan, på Balkan og i Midtøsten. Mange utfordringer er de samme, på tvers av landegrensene, sier Eriksen Søreide.

Bakgrunn om veteransamarbeid
Norge har i dag et omfattende internasjonalt samarbeid om medisinsk ivaretakelse av personellet i felt.

Norge har tidligere tatt initiativ til møter i USA og Canada for å studere løsninger, og utveksle erfaringer på veteranområdet. Norsk personell har også hospitert i USA for lære rehabiliteringsopplegg for veteraner.

De nordiske landene har etablert en arbeidsgruppe i regi av NORDEFCO-samarbeidet, der de tre baltiske landene er inkludert. Gruppen møtes regelmessig for å utveksle erfaringer på veteranområdet, og for å lede samarbeidet i konkrete prosjekter.