Historisk arkiv

Zagan øvings- og treningsområde, Polen:

Forsvarsministeren besøker NATOs øvelse av hurtige reaksjonsstyrker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte i dag NATOs øvelse Noble Jump og fikk se norske og allierte soldater som inngår i NATOs nye hurtige utrykningsstyrke.

Norges forsvarsminister sammen med sine kolleger Jeanine Hennis-Plasschaert fra Nederland og Ursula von der Leyen fra Tyskland. I midten SACEUR Phil Breedlove. Foto: AK Salbuvik, Forsvarsdepartementet

Sammen med blant annet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, Polens visestatsminister Tomasz Siemoniak, og forsvarsministrene fra Polen, Tyskland og Nederland, overvar forsvarsministeren sammen med forsvarssjefen en demonstrasjon av styrkene som deltar på Noble Jump. Hun møtte både norske og allierte soldater. Det var også samtaler med forsvarsministerkolleger om viktigheten av denne øvelsen, og hvordan landene som stiller styrker og Polen som vertsnasjon for denne delen av Noble Jump samt det multinasjonale hovedkvarteret, på denne måten bidrar til at NATOs beredskap og forsvarsevne økes.

Telemark bataljon får besøk av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under øvelsen i Polen. Foto: Ole-Sverre Haugli / Hæren

På NATOs toppmøte i Wales i september i fjor ble medlemmene enige om en plan, den såkalte Readiness Action Plan (RAP), som inneholder en rekke tiltak for økt beredskap og forsvarsevne. Alliansen bestemte også å øke ambisjonene for NATOs hurtige reaksjonsstyrke (NATO Response Force, NRF).

- Vi ble enige om å etablere en styrke som kan reagere raskere enn dagens NRF i krisesituasjoner. I spissen av denne styrken inngår en ny styrke som kalles Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Tyskland, Nederland og Norge bidrar i pilotprosjektet for å få etablert hurtigreaksjonsstyrken . Det har vært viktig for oss å være med å utvikle dette, både fordi vi bidrar til konkret oppfølging av beslutningen fra Wales, og fordi det er viktig å utforme konseptet så mindre land – som Norge – kan gi substansielle bidrag, sier Eriksen Søreide. I dag fikk hun se hvor langt NATO er kommet med konseptet.

Respons på et endret sikkerhetspolitisk bilde
- Det er viktig å vise at NATO tilpasser seg til det endrede sikkerhetspolitiske bildet vi står overfor, både i nord, øst og sør. Våre tiltak understreker at vi beskytter våre allierte, men viser også alliansens evne og vilje til å svare på nye sikkerhetsutfordringer ved behov, sier forsvarsministeren og understreker viktigheten av at NATO nå legger mer vekt på kollektivt forsvar.

- Å utvikle en såkalt «spydspiss» innenfor rammen av NRF, viser at vi vil styrke alliansens avskrekkende evne og  NATOs kjerneoppgave; kollektivt forsvar. Samtidig øker vi vår samlede beredskap og reaksjonsevne, og tar viktige steg for å styrke NATOs forsvarsevne.  På den måten utvikler vi NATOs samlede sikkerhet, sier forsvarsministeren. - Samtidig må NATO ha det som kreves for å løse hele spekteret av tunge oppgaver. Derfor er det viktig å understreke at vi også må ha like stor oppmerksomhet om  NATOs dybde og evne til utholdenhet, sier hun.

- Norge ønsker å være en aktiv bidragsyter til arbeidet med å styrke NATOs forsvarsevne. Ut over å ivareta viktige oppgaver for alliansen i nord har Norge det siste året bidratt betydelig til alliansens beroligelsestiltak i Baltikum og Polen. Det skal vi fortsette med så lenge det er nødvendig, fortsetter Eriksen Søreide.

Aktiv alliert
Under øvelse Noble Jump i Polen øves en rekke elementer, som å forflytte styrker, mottak av allierte soldater i vertslandet, logistikk, samt samtrening mellom nasjonene som deltar i VJTF-utviklingen. Norge bidrar med i underkant av 200 soldater fra Hæren.

- Det er viktig at Norge aktivt deltar i alliert øvingsvirksomhet. Den beste måten å trygge vår sikkerhet på er å være forberedt – og derfor er det viktig å øve. Det er også viktig at Norge stiller opp utenfor Norges grenser, hvis vi samtidig skal forvente økt alliert tilstedeværelse i Norge og våre nærområder, sier Eriksen Søreide.

Da NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var i Norge tidligere i juni, annonserte regjeringen at Norge stiller med til sammen seks stabsoffiserer til NATOs nye kommando og kontrollenheter i Baltikum og et multinasjonalt hovedkvarter i Polen. Les mer om denne saken her

Under øvelse Noble Jump blir det første gang disse enhetene skal øve på sin evne til å ta i mot allierte forsterkningsstyrker i en kollektiv forsvarsramme.
- Stoltenberg gjentok i dag at han er veldig glad for at Norge bidrar så betydelig til NATO. At vi også stiller opp og bidrar til denne nye hurtigreaksjonsstyrken er et tydelig bevis på vårt engasjement og vår innsatsvilje, sier Eriksen Søreide.

Lover godt for veien videre
- Vi skal kunne forsvare alle allierte, og derfor trener og øver vi på denne måten. Dette er spesielt viktig når vi har sett at trusselbildet og sikkerhetssituasjonen har endret seg. NATO er nå inne i en betydelig omstilling som innebærer en økning i beredskapen og reaksjonsevnen vår. Det var lærerikt å se hvordan NATO-allierte opererer sammen, sier forsvarsministeren. - Å flytte militære styrker på kort varsel er en komplisert prosess som krever nøyaktig og god planlegging, kontinuerlig tilpasning – og ikke minst øving. Derfor er denne øvelsen så viktig. Soldatene har demonstrert hvor langt de er kommet, og øvelsen har gitt god læring for videreutvikling av VJTF. Det er også tillitvekkende å se hvordan de tre landene – Tyskland, Nederland og Norge – samarbeider og bidrar til å utforme det som skal bli den endelige profilen på styrken. Dette lover godt for veien videre, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.


Fakta om øvelsen:

Øvelse Noble Jump er en del av NATOs øvelsesrekke Allied Shield, som pågår i juni 2015. Totalt vil om lag 14.000 soldater fra 19 allierte land og tre partnerland delta i Allied Shield. Totalt deltar cirka 2.100 soldater på øvelse Noble Jump i Zagan, Polen. Det norske styrkebidraget består i hovedsak av en kompanistridsgruppe med bataljonsledelse med utgangspunkt i Telemark bataljon. Noble Jump har som formål å teste og raffinere konseptet for den delen av NATO Response Force (NRF) som skal være klar til innsats på kortest tid; Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). I april 2015 ble det gjennomført en Noble Jump varslingsøvelse der cirka 1.500 soldater deltok.