Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Forsvarsministeren innleder på Militærmaktseminaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innleder om Norges syn på FNs fredsoperasjoner og bidrag i det nødvendige arbeidet med å tilpasse organisasjonen til dagens sammensatte utfordringer.

Militærmaktseminaret 15

Blant de andre innlederne på seminaret er Victoria K. Holt, assisterende spesialråd for internasjonale organisasjoner i US Department of State, Mats Berdal, professor ved King’s College i London og generalløytnant Robert Mood, Norges militærrepresentant til NATO.

Tid: Torsdag 26. november kl 08.30
Sted: Ridehuset, Akershus festning, Oslo.

Media inviteres til å være til stede.

 

Om seminaret:

Militærmaktseminaret 2015 arrangeres av Forsvarets høyskole samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt. Konferansen tar for seg hvilken rolle FNs fredsoperasjoner spiller i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. På årets konferanse spør vi blant annet om norske myndigheter vil prioritere å allokere ressurser til FN-operasjoner i en stadig mer krevende sikkerhetssituasjon i Europa og Norges nærområder. Hvilke konsekvenser vil et mer omfattende engasjement i FN-operasjoner ha for Forsvaret? Vil det føre til bedrede operative ferdigheter på nasjonalt nivå, eller vil det svekke vår nasjonale forsvarsevne og krisehåndteringsevne?

Årets militærmaktseminar ser på endringene i FNs fredsoperasjoner, med særlig fokus på bruken av makt, og hvilke utfordringer og implikasjoner dette har for norsk sikkerhetspolitikk.

 

Program og mer informasjon her:

http://www.nupi.no/Kampanjer/Bruk-av-makt-i-FNs-fredsoperasjoner-Endringer-utfordringer-og-konsekvenser-for-det-norske-forsvaret

 

Pressekontakt for forsvarsministeren:

Eskil G. Sivertsen, 926 89 277 eller Forsvarsdepartementets pressetelefon, 2309 6011.