Historisk arkiv

Mottok sikkerhetsfaglig råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet mottok i dag for første gang et sikkerhetsfaglig råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok et sikkerhetsfaglig råd fra NSM.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok et sikkerhetsfaglig råd fra NSM. Foto: Christian Nørstebø, Forsvarets Forum

5. januar 2015 ble NSM gitt i oppdrag å utarbeide et faglig uavhengig sikkerhetsfaglig råd (SFR). NSM ble bedt om å gi en vurdering av hvordan samfunnet bør innrette arbeidet med forebyggende sikkerhet i perioden frem mot 2020 og hvordan Norge bør møte de økte sikkerhetstruslene.

- Våre sikker­hets­politiske omgivelser har endret seg drastisk i løpet av kort tid.

Samtidig blir våre kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur stadig mer digitaliserte, og knyttes sammen på tvers av sektorer oglandegrenser.Vårt samfunn og våre verdierkan angripes gjennom sårbarheter både i det digitale og det fysiske rom. Disse endringene påvirker arbeidet med forebyggende sikkerhet, både i forsvarssektoren og i sivil sektor. Nettopp derfor besluttet regjeringen å gi NSM i oppdrag å utarbeide et uavhengig sikkerhetsfaglig råd, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det sikkerhetsfaglige rådet ble overlevert til Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.
Det sikkerhetsfaglige rådet ble overlevert til Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Fredrik Johnsen, NSM

Rådet og tiltakene som foreslås blir en del av grunnlaget for den nye langtidsplanen for forsvarssektoren som legges frem for Stortinget i vårsesjonen i 2016, og den kommende samfunnssikkerhetsmeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

- Vi trenger en bred og helhetlig tilnærming til vår risikoforståelse. Slik kan vi utvikle effektive tiltak som kan redusere våre sårbarheter. NSM har gjennom sitt samfunnsoppdrag et helhetlig blikk på forebyggende sikkerhet. Dette handler om bevisstgjøring og økt risikoforståelse. Jeg er trygg på at rådet vil bidra til å gi et oss et mest mulig grunnlag for å styrke den forebyggende sikkerheten i samfunnet, sier Eriksen Søreide.

- Gjennom samarbeidet på tvers av departementene søker vi å oppnå gode løsninger i vår tilnærming til den forebyggende sikkerheten, sier statssekretær Gjermund Hagesæter i JD.