Forsiden

Historisk arkiv

Norges første F-35 er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Dette er en avgjørende investering i vår forsvarsevne, og de nye kampflyene vil styrke hele Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, som tirsdag 22. september deltok på seremonien der det første norske kampflyet ble rullet ut fra fabrikken. Frem til 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35, og dagens seremoni markerte at det første flyet er ferdig produsert.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide foran Norges første F-35 kampfly.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide foran Norges første F-35 kampfly. Foto: Marita I. Wangberg, FD

- Dette er en historisk milepæl for Forsvaret. Det er gledelig nå å se resultatene av den langvarige og grundige prosessen vi har gjennomført. Det politiske Norge har over tid stått sammen om dette viktige prosjektet, og nå ser vi de første konkrete resultatene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

F-35 skal avløse dagens 35 år gamle F-16 kampfly, men forsvarsministeren understreker at de nye flyene er langt mer enn bare en erstatning for dagens F-16.

- De nye kampflyene tilfører Forsvaret en rekke helt nye kapasiteter. Blant annet vil F-35, sammen med det norskutviklede missilet Joint Strike Missile (JSM), sikre at våre fly vil kunne finne og treffe godt forsvarte mål på svært lange avstander med høy presisjon. Det styrker vår evne til å avskrekke enhver potensiell motstander. F-35 er også mye bedre egnet til å støtte andre styrker enn dagens kampfly, og de kan operere i områder som er for farlige for F-16, sier hun. 

Pris som planlagt

Prisen for de første flyene har holdt, og de kommer til riktig tid med riktig kapasitet.

- Den norske anskaffelsen er i rute. Til sammen er nå ti norske fly i produksjon og prisen for de flyene som leveres i år er den samme som tidligere anslått, sier forsvarsministeren.

De flyene Norge får levert i år vil brukes for å trene norske flygere i USA. De første flyene som skal til Norge kommer i  2017. Fra 2019 vil F-35 gradvis overta oppgaver fra F-16.

- Det var et enstemmig Storting som gikk for F-35, og investeringen i nye kampfly er en sentral del av regjeringens arbeid for å styrke den norske forsvarsevnen, sier forsvarsministeren.

– Dette er en avgjørende investering i vår forsvarsevne, og de nye kampflyene vil styrke hele Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
– Dette er en avgjørende investering i vår forsvarsevne, og de nye kampflyene vil styrke hele Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Gir industrikontrakter

Etter at rundt to hundre av de over 3000 planlagte flyene nå er bestilt, har norsk industri allerede fått kontrakter for nesten tre milliarder kroner, noe som er ventet å vokse etter hvert som partnerlandene bestiller ytterligere fly. Kontraktene omfatter særlig komposittleveranser til produksjonen av flyet fra Kongsberg, samt andre sentrale komponenter i både flyet og motoren fra blant annet GKN Aerospace og Kitron. Ut over dette er det et betydelig potensiale for senere leveranser av våpen og ammunisjon når flyene etter hvert kommer i operativ drift hos flere brukere.

Norge inngikk nylig en avtale med Australia om utvikling og integrasjon av JSM på deres F-35.

- Vi er nå godt i gang med siste fase i utviklingen av JSM, og missilet skal være ferdig integrert på F-35 og levert til Forsvaret innen 2025. At Australia allerede nå, før de formelt har bestemt seg for å kjøpe missilet, bidrar med midler for å gjøre missilet enda bedre sier mye om den internasjonale interessen for de kapasitetene norsk industri kan levere og hvilke muligheter dette kan skape i fremtiden, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norsk industri viste frem hvilke komponenter de leverer til F-35.
Norsk industri viste frem hvilke komponenter de leverer til F-35. Foto: Marita I. Wangberg, FD

F-35 er et multirollefly, som betyr at det er bygget for å kunne løse en rekke ulike oppdrag på samme tokt, både alene og sammen med andre. Les mer om de nye norske kampflyene på www.kampfly.no

Til Washington

Eriksen Søreide reiser videre til Washington, hvor hun vil møte sin amerikanske kollega, Ashton Carter, for å diskutere blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen, norsk-amerikansk forsvarssamarbeid og F-35 kampfly. Les mer her.

Hun vil også innlede på et seminar i Atlantic Council og ha en rekke møter med sentrale politikere og eksperter på forsvars- og sikkerhetspolitikk.