Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Åpner dialogkonferansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Årets tema er: «Ny militær ordning – hvordan påvirker et nytt spesialistkorps Forsvaret?». Hvilke konsekvenser vil innføringen av et nytt spesialistkorps ha for kulturen i Forsvaret?

Målet med konferansen er å belyse hvordan introduksjonen av en ny personellkategori ved siden av offiserskorpset, vil påvirke forhold som ledelse, lojalitet og profesjonsidentitet, og hvordan Forsvaret kan møte disse endringene på en god måte. 

Konferansen åpnes av Audun Halvorsen, politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og forsvarssjefen, med påfølgende innledere innen utvalgte temaer. Programmet avsluttes med paneldebatt, der det åpnes for spørsmål fra salen. 

Dato: Tirsdag 17. november 2015
Tidspunkt: Kl 11.30 til 15.30
Sted: Oslo Militære Samfund ved Akershus festning i Oslo

Trykk her for fullt program.​

For spørsmål til poltisk rådgiver Audun Halvorsen ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver, Marita Hundershagen, marita.hundershagen@fd.dep.no eller tlf 902 87 846.