Historisk arkiv

Fakta om Norges militære bidrag i kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge stiller et bidrag på om lag 60 personell til Operasjon Inherent Resolve. Styrken vil bidra til koalisjonens program for trening, rådgivning og støtte til lokale syriske grupper som bekjemper ISIL i Syria. Bidraget vil omfatte personell som tilhører spesialstyrkene.

Sammen med koalisjonen skal de norske styrkene bidra til at lokale syriske grupper på best mulig måte kan frigi områder som i dag er kontrollert av ISIL. Styrken vil være stasjonert i Jordan. Operasjonskonseptet kan bli utviklet til også å omfatte trening, rådgivning og støtte på syrisk territorium.

Norge vil også stille et mindre antall personell til koalisjonens arbeid med å bedre forståelsen for forholdene rundt fremmedkrigere i regionen.

Bidraget er tilbudt for inntil ett år.

Irak:

Regjeringen har tidligere besluttet at Norge skal bidra med inntil 120 personer for kapasitetsbygging av lokale styrker i Irak i 2016.

Norge har styrket bemanningen i Erbil i Nord-Irak med flere instruktører. Det gjør at de kan trene flere irakiske peshmergastyrker. Vi vurderer nå om treningen skal justeres slik at den i større grad omfatter stabene og lederskapet i avdelingene. Fra sommeren stiller Norge også et norsk kirurgisk team til et amerikansk militærsykehus i Erbil.

Mali:

Norge stiller med et C-130 transportfly og om lag 70 personer til FNs fredsoperasjon MINUSMA i Mali for inntil ti måneder i 2016. Styrkebidraget inkluderer også personell som drifter ASIFU-leiren og stabsoffiserer til operasjonshovedkvarteret.

Det norske transportflyet bidrar til avgjørende transportkapasitet for FNs fredsoperasjon MINUSMA. Denne FN-operasjonen er viktig for å stabilisere Mali samt motvirke terrorisme og voldelig ekstremisme i Sahel-regionen og Nord-Afrika.

Afghanistan:

Norge bidrar med om lag 50 personer til opplæring og støtte til spesialpolitienheten CRU i Kabul i 2016. CRUs hovedoppgave er å forhindre og bekjempe terrorisme i Kabul og omkringliggende provinser, men er en nasjonal kapasitet med hele Afghanistan som ansvarsområde. I tillegg stiller Norge med enkelte stabsoffiserer til hovedkvarter i landet.