Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Arbeidsgruppe legger frem anbefaling om bistandsinstruksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte i mars en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet. Dette er en del av regjeringens omfattende arbeid med å bedre beredskapen i Norge. Fredag 30. september presenterer gruppen sin rapport.

Assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, Arne Røksund, har ledet utvalget og vil presentere rapporten for justisminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.  Pressen inviteres til å være til stede.

Om arbeidet:
Arbeidsgruppens oppgave har vært å utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet. Denne skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser.

Arbeidsgruppen skulle også vurdere og eventuelt foreslå nye bestemmelser for de temaene som i dag er regulert i bistandsinstruksen. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det i ny instruks er behov for å regulere andre områder enn det som omfattes av dagens bistandsinstruks, og eventuelt foreslå nye bestemmelser.

Reguleringen av Forsvarets bistand til politiet skal være oversiktlig og tydelig for Forsvaret og politiet i tidskritiske situasjoner.

Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/har-satt-ned-utvalg-som-skal-se-pa-bistandsinstruksen/id2478467/

 

Om fremleggingen:

Tid: Fredag 30. september kl 12. Oppmøte senest 11.45. Ha med pressekort og gyldig legitimasjon.
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3 (i underetasjen)

Påmelding til sekretariatet i arbeidsgruppen v/ Erlend Magnus Sogn Skeie, e-post ems@fd.dep.no innen fredag 30/9 klokken 09.

 

Kontaktpersoner:

For justisministeren: Tonje Torsgard, mobil 95 96 10 67 eller epost Tonje.Torsgard@jd.dep.no

For forsvarsministeren: Marita I. Wangberg, mobil 905 123 19 eller e-post miw@fd.dep.no