Historisk arkiv

Viderefører Norges bidrag til Afghanistan i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge vil fortsette å trene og støtte afghansk spesialpoliti i Kabul i 2017, med om lag 50 personell. Den økonomiske støtten til de afghanske sikkerhetsstyrkene videreføres på dagens nivå, med 150 millioner kroner årlig i perioden 2018-2020.

Utenriksminister Børge Brende, statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på toppmøtet til Nato 9. juli 2016.
Utenriksminister Børge Brende, statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på toppmøtet til Nato 9. juli 2016. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Nato-operasjonen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan videreføres også i 2017. Dette ble besluttet under alliansens utenriksministermøte i mai.   

- Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er fortsatt meget utfordrende. De afghanske sikkerhetsstyrkene har nådd en høyere kvalitet, men mangler fortsatt sentrale støttekapasiteter som det vil ta tid å få på plass. Når Nato nå forlenger operasjonen finner vi det riktig å videreføre den norske støtten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Natos toppmøte vil beslutte å videreføre den økonomiske støtten til de afghanske sikkerhetsstyrkene også for neste finansieringsperiode (2018-2020). Norge viderefører vår støtte på dagens nivå, ca. 150 millioner kroner årlig. Støtten fordeles mellom FNs fond til støtte for politi og fengselsvesen og det internasjonale fondet til støtte for den afghanske hæren. På sikt er målet at Afghanistan skal dekke disse kostnadene selv.

-Et forlenget militært bidrag må følges av fortsatt innsats for en politisk løsning. Det politiske sporet følges tett opp fra norsk side i samtaler med afghanske myndigheter, allierte land og andre sentrale aktører. Vi arbeider for at også Natos partnerskap med Afghanistan skal bidra til en stabil og bærekraftig stat, sier utenriksminister Børge Brende.

Om bidraget

Norge har i dag om lag 50 soldater i Kabul-området i Afghanistan. Gjennom i Special Operations Advisory Team (SOAT) fortsetter vi den langsiktige oppfølgingen til den afghanske spesialpolitienheten (CRU 222) i Kabul. Vi bidrar også til den britisk-ledede Special Operations Advisory Group (SOAG) til støtte for det afghanske innenriksdepartementet, som representerer strategisk ledelse av spesialpolitiet. I tillegg har Norge et mindre antall stabsoffiserer i RSM-hovedkvarteret i Kabul. Dette bidraget videreføres til neste år.

- Spesialpolitiet er en meget etterspurt, synlig og relevant nasjonal kapasitet. Gitt den utfordrende sikkerhetssituasjonen og det vedvarende behovet for kontraterrorkapasitet, vil Norge videreføre støtten vi gir til det afghanske spesialpolitiet, både på taktisk og strategisk nivå. All vår støtte til CRU vil gis innen rammen av RSMs konsept for kapasitetsbygging; Train, Advice and Assist. Det innebærer at vårt personell vil ha en tilbaketrukket rolle under CRUs oppdragsløsning, med fokus på rådgivningsfunksjonen, men fortsatt med mulighet til å yte direkte støtte i ekstremsituasjoner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.