Forsiden

Historisk arkiv

– Sammen bidrar vi til et tryggere Norden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte sine nordiske kolleger for første gang under forsvarsministermøtet i NORDEFCO 6. november. – Sammen bidrar vi til et tryggere Norden, sier han.

De nordiske landene samarbeider innen forsvar og sikkerhet gjennom samarbeidet i  NORDEFCO. Under dagens møte skrev de fem landene under på en avtale om utveksling av radardata – kalt Memorandum of Understanding on Nordic Cooperation for Air Surveillance Information Exchange.

 – I lys av en ny sikkerhetspolitisk situsjon har de nordiske land de seneste år forsterket samarbeidet innenfor sikkerhet og forsvar. I rammen av NORDEFCO har vi styrket den sikkerhetspolitiske dialogen, og videreutviklet det praktiske samarbeidet.  Avtalen om et forsterket samarbeid innenfor luftovervåking som vi skrev under på i dag er et godt eksempel på dette, sier forsvarsministeren.

Forsvarsministre fra de nordiske landene undertegnet en avtale om å utveksle radardata.
Forsvarsministre fra de nordiske landene undertegnet en avtale om å utveksle radardata. Foto: Marita Wangberg

Bedre totalbilde
Avtalen vil gjøre det mulig for de nordiske landene å utveksle radardata, som gir oversikt over aktivitet i luftrommet. Utvekslingen vil bygge videre på de systemene som allerede eksisterer.

 – De nordiske landene vil på denne måten få et bedre totalbilde over hva som skjer i luftrommet i vår region, sier han.

Til neste år vil Norge overta formannskapet i NORDEFCO.

 – Vi vil særlig legge vekt på den gode sikkerhetspolitiske dialogen og informasjonsutvekslingen, og videreutvikle de praktiske samarbeidet der potensialet for å lykkes er størst. Jeg har i dag presentert Norges prioriteringer for det kommende formannskapsåret, og har fått tilslutning fra de andre forsvarsministerne om veien videre, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte sine nordiske kolleger for første gang under forsvarsministermøtet i NORDEFCO 6. november.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte sine nordiske kolleger for første gang under forsvarsministermøtet i NORDEFCO 6. november. Foto: Marita Wangberg

Godt samarbeid
Det nordiske forsvarsssamarbeidet gir en klar merverdi til samarbeidet i NATO og EU.

 – Samarbeidet mellom NATO og Sverige og Finland er styrket. Alle nordiske land tilpasser sine forsvar til en ny sikkerhetspolitisk tid og forsvarsbudsjettene i våre land øker. Dette er positivt og nødvendig - og dette gir økt sikkerhet i Norden, sier forsvarsministeren.

Etter det nordiske forsvarsministermøtet ble det også gjennomført et møte med de nordiske og de baltiske forsvarsministrene. 7. november møtes forsvarsministrene i Northern Group, som vil si de nordiske og de baltiske landene samt Storbritania, Tyskland, Nederland og Polen. Den amerikanske forsvarsministeren James Mattis vil også delta på møtet i Northern Group.