Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Etterretningstjenesten legger frem sin åpne vurdering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Etterretningstjenesten vil mandag 6. februar kl. 10.00 legge frem sin åpne vurdering, FOKUS 2017, i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacisgt. 1.

Nett-tv Etterretningstjenesten legger frem sin åpne vurdering

Se sendingen her

Se sendingen her

Media inviteres til å være til stede.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil innlede. Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde vil presentere vurderingen.

FOKUS 2017 gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstagere og for opinionen.

Årets Fokus vil bl.a. belyse utviklingen innen følgende tema:

-      Russland

-      Det digitale rommet

-      Midtøsten og Afrika

-      Internasjonal terrorisme

-      Masseødeleggelsesvåpen

-      Asia

Det er syvende gang Etterretningstjenesten gir ut en åpen vurdering.

Fokus 2017 vil bli gjort tilgjenglig på www.forsvaret.no/fokus kl 09.45 samme dag.

Fremleggelsen vil bli strømmet på www.regjeringen.no/fd

Det vil bli satt av tid til intervjuer med både forsvarsministeren og sjefen for Etterretningstjenesten etter fremleggelsen (avtales med kontaktpersoner).

Gyldig ID/pressekort må medbringes. Seineste tidspunkt for oppmøte er 09.45. 

Priv. til red.:

Vi anmoder om forhåndspåmelding og intervjuforespørsler innen fredag 3. februar kl16.00 til e-post: milinfo@fd.dep.no (pressevakt for Forsvaret)

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, tlf 90512319, e-post miw@fd.dep.no eller Forsvarsdepartementets pressevakt, tlf 2309 6011.

Kontaktperson for sjefen for Etterretningstjenesten:
Kim Gulbrandsen, tlf. 47458834 eller 23094939

Kontaktperson for Forsvaret:
Vegard Finberg, tlf. 95303636 eller Forsvarets pressevakt, tlf. 91669955